Laaduntarkastukset

PRH:n tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastuksen kohteena ovat tilintarkastajat sekä tilintarkastusyhteisöt. PRH:n tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastuksen laatua tarkastamalla tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen omaa laadunvalvontajärjestelmää sekä tilintarkastustoimeksiannoissa tehtyä työtä. Tilintarkastajien valvonta laaduntarkastuksilla on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastuksen laatua.

Vuoden 2021 alussa tilintarkastusvalvonta otti käyttöön pienissä tarkastustoimeksiannoissa käytettävän työohjelman sekä uusintatarkastuksille tarkoitetun työohjelman.

Tilintarkastusvalvonta jatkoi hyväksi todettua toimintatapaa, jossa koko laadunvarmistustiimi keskustelee vaikeista tai tulkintaa edellyttävistä laaduntarkastuksessa esiin nousseista asioista yhteisissä kokouksissa (klinikat). Tilintarkastusvalvonta järjesti vuoden aikana 81 klinikkaa (edellisenä vuonna 69), joissa käsiteltiin yksittäisten kysymysten lisäksi laaduntarkastusten havainnot ja arvioitiin niiden vaikutusta laaduntarkastuksen tulokseen.

Lisäksi laadunvarmistustiimi tapasi julkistarkastuksen laatujaoston kanssa yhden kerran. Julkistarkastuksen laatujaoston tehtävänä on avustaa tilintarkastusvalvontaa laaduntarkastusten työmenetelmien kehittämisessä ja laaduntarkastusten tulosten arvioinnissa. Laatujaostoon kuuluivat vuonna 2021 JHTT Virpi Ala-aho, neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen ja JHTT Erja Viitala.

Vuoden 2021 aikana tilintarkastusvalvonnassa aloitettiin uusi toimintatapa. Laaduntarkastuksen kohteena olleille tilintarkastajille tarjottiin harkinnan mukaan mahdollisuutta keskustella toimeksiannossa tehdyistä havainnoista laaduntarkastuksen suorittaneen asiantuntijan kanssa. Ensisijaisesti keskustelumahdollisuutta tarjottiin tilintarkastajille, joiden laaduntarkastuksen tulos oli hylätty tai joiden tarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella. Niille tilintarkastajille, joiden laaduntarkastuksen tulos oli hyväksytty, tarjottiin keskustelumahdollisuutta tapauskohtaisesti. Vuoden 2021 aikana laaduntarkastuksen asiantuntijat keskustelivat yhteensä 55 tilintarkastajan kanssa.

Tilintarkastusvalvonta järjesti 12.11.2021 JHT-tilintarkastajien info- ja keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa Pasi Leppänen (KTM, neuvotteleva virkamies) valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolta kertoi kuntatalouden ja -tarkastuksen ajankohtaisista asioista. Lisäksi PRH:n laadunvarmistuksen asiantuntijat käsittelivät laaduntarkastuksen painopistealueita erityisesti tarkastuksissa esiin nousseiden asioiden näkökulmasta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022