Muu toiminta

Markkinaseuranta

Tilintarkastusmarkkinoiden seuranta on PRH:n tilintarkastusvalvonnan lakisääteinen tehtävä, joka perustuu EU:n tilintarkastusasetuksen (PIE-asetuksen) 27 artiklaan. EU-tasolla tilintarkastusmarkkinoita koskevan selvityksen tarkoituksena on kerätä kansallisesti tietoja tilintarkastajista ja tilintarkastusmarkkinoista ja luoda tiedoista yhteinen EU:n tietokanta. EU:n komission tehtävänä on yhdistää EU-valtioiden kansallisten viranomaisten toimittamat tiedot EU-tason raportiksi. Komissio toimittaa kansalliset raportit myös eräille muille EU-viranomaisille. CEAOB koordinoi markkinaseurantaa komission apuna. PRH:n tilintarkastusvalvonta osallistui tilintarkastusmarkkinoiden seurantaan CEAOB:n Market Monitoring -työryhmän jäsenenä.

Vuoden 2021 lopulla tilintarkastusvalvonta aloitti järjestyksessä toisen laajan kyselyn toteuttamisen suomalaisille PIE-yhteisöjen tarkastusvaliokunnille. Tällä kertaa kysely toteutetaan otoksena. Tietojen kerääminen tarkastusvaliokuntien toiminnasta kyselyn avulla jatkuu vuoden 2022 puolella. Tulokset kootaan CEAOB:n koordinoimaan EU-maiden tarkastusvaliokuntien toimintaa käsittelevään raporttiin.

Yliopistoyhteistyö

PRH:n tilintarkastusvalvonta jatkoi tietojen vaihtoa ja tarjosi apua eräisiin yliopistojen tutkijoiden tilintarkastuksen tohtoritason tutkimushankkeisiin.

Viranomaisyhteistyö

PRH:n viranhaltijat pitivät yhteyttä Finanssivalvonnan viranhaltijoihin PIE-yhteisöjen tarkastusvaliokuntien toiminnan seurantaa varten sekä tietojen vaihtamiseksi PIE-yhteisöjen tilintarkastajien valvontaa varten.

PRH:n tilintarkastusvalvonta teki myös aktiivista yhteistyötä tilintarkastusalaa ja -valvontaa koskevissa asioissa työ- ja elinkeinoministeriön viranhaltijoiden kanssa, Suomen Tilintarkastajat ry:n sekä esimerkiksi konkurssiasiamiehen toimiston kanssa.

PRH:n tilintarkastusvalvonta toimi myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan kansallisessa viranomaisyhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2021 kaikkiaan kuusi kertaa, ja jatkaa toimintaansa myös vuonna 2022.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.03.2022