Tutkinta-asiat

Vuoden 2021 alussa tilintarkastusvalvonnassa oli avoinna 33 tutkinta-asiaa ja vuoden 2021 aikana käsiteltäväksi tuli 88 uutta tutkinta-asiaa. Tutkinta-asioista 53 ratkaistiin siten, ettei asiaa viety tilintarkastuslautakunnan ratkaistavaksi, koska saadun selvityksen mukaan ei ollut syytä epäillä tilintarkastajan toimineen tilintarkastuslain vastaisesti. Näin ollen ei ollut myöskään syytä esittää tilintarkastuslain mukaisten seuraamusten määräämistä. Tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi vietiin kaikkiaan 27 tutkinta-asiaa. Vuoden 2021 päättyessä tilintarkastusvalvonnassa oli vireillä 41 tutkinta-asiaa.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu tutkinta-asioiden määrät ja lähteet vuosina 2020 ja 2021. Yhdessä tutkinta-asiassa voi olla osallisena useampi henkilötilintarkastaja tai henkilötilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö. Lyhenne TILA tarkoittaa tilintarkastuslautakuntaa ja TIVA tilintarkastusvalvontaa.

Tutkinta-asian lähde Avoimet tutkinta-asiat vuoden alussa
2021 (2020)
Uudet tutkinta-asiat vuoden aikana
2021 (2020)
Käsitelty TILA:ssa vuoden aikana
2021 (2020)
Käsitelty TIVA:ssa vuoden aikana
2021 (2020)
Avoimet
tutkinta-asiat vuoden lopussa
2021 (2020)
Kantelu 31 (43)
54 (28)
11 (13)
49 (29)
25 (31)
Laaduntarkastus 1 (6)
11 (0)
10 (1)
1 (4)
1 (1)
Oma-aloitteinen 1 (2)
23 (3)
6 (0)
3 (2)
15 (12)
Yhteensä 33 (51)
88 (31)
27 (14)
53 (35)
41 (33)

Tilintarkastuslautakunnan toiminta

Tilintarkastuslautakunta kokoontui 10 kertaa. Tutkinta-asioissa oli asianosaisina yhteensä 13 KHT-tilintarkastajaa, 12 HT-tilintarkastajaa, 2 JHT-tilintarkastajaa ja 5 tilintarkastusyhteisöä. JHTT-tilintarkastajia ei ollut päätösten asianosaisina vuonna 2021 eikä vuonna 2020.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tietoja tutkinta-asioiden käsittelystä tilintarkastuslautakunnassa. Taulukossa mainittujen seuraamusten lisäksi yhdelle KHT-tilintarkastajalle määrättiin tilintarkastuslain 10 luvun 3 §:n nojalla yhden vuoden ja kuuden kuukauden määräaikainen kielto suorittaa tilintarkastuksia ja allekirjoittaa tilintarkastuskertomuksia.

Seuraamus
JHT
2021 (2020)
HT
2021 (2020)
KHT
2021 (2020)
Yhteisö
2021 (2020)
Huomautus 1 (1)
3 (0)
6 (1)
0 (0)
Varoitus 1 (1)
4 (1)
3 (2)
0 (1)
Hyväksymisen peruuttaminen
0 (0)
3 (0)
0 (0) 0 (0)
Seuraamusmaksu 0 (0) 0 (0)1 (0)
0 (0)
Ei seuraamusta
0 (0) 2 (3)
2 (5)
5 (5)
Rauennut 0 (0) 0 (0)0 (0) 0 (0)
Yhteensä 2 (2)
12 (4)
12 (8)
5 (6)

Tutkinta-asioiden lisäksi tilintarkastuslautakunta käsitteli 25 oikaisuvaatimusasiaa. Oikaisuvaatimusasiat koskivat tilintarkastajatutkintojen vastausten arvostelua (20 asiaa) ja päätöksiä tilintarkastajien laaduntarkastuksen tuloksista (5 asiaa). Tilintarkastuslautakunta on antanut muutoksenhakuasioissa yhteensä 11 lausuntoa korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja Helsingin hallinto-oikeudelle. Lisäksi lautakunta käsitteli yhden asian, jossa asianosainen tilintarkastaja vaati seuraamuksen julkistamista nimettömänä (TTL 10:8) ja yhden asian, jossa vaadittiin tilintarkastusvalvonnan velvoittamista liittämään valitusosoitus ratkaisuun laaduntarkastuksen jatkamisesta uusintatarkastuksella.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022