Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Suositukset ja suositusten toteuttamisen seuranta

Vuoden 2020 aikana tilintarkastusyhteisöille ei annettu päätelmiä eikä suosituksia.

Tilintarkastusyhteisön tulee toimittaa PRH:n tilintarkastusvalvontaan laaduntarkastusraportin päätelmän perusteluissa esitettyjen havaintojen juurisyyanalyysi sekä toimenpidesuunnitelma juurisyiden poistamiseksi yleensä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta. Vuonna 2020 saatiin selvitys kahdelta yhteisöltä.

PRH:n tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastusyhteisön korjaavien toimenpiteiden vaikutusta tilintarkastusyhteisön tilintarkastusten laatuun. Lisäksi PRH:n tilintarkastusvalvonta seuraa toimenpiteiden toteuttamista seuraavan laaduntarkastustarkastuskäynnin yhteydessä.

Tilintarkastajille, joiden tilintarkastustyössä laatuvaatimukset eivät täyttyneet, annettiin suositus ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin tilintarkastustyön laadun kehittämiseksi laaduntarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Suosituksessa viitattiin laaduntarkastusta koskevan tulospäätöksen perusteluihin, joissa PRH:n tilintarkastusvalvonta toi yksilöidysti esiin tilintarkastustyössä havaitut puutteet.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021