Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusdokumentaatiossa esitettyjen toimenpiteiden ja evidenssin todennettavuus ja tarkastettujen tositteiden yksilöinti

Tilintarkastajan työn laatua on voitava arvioida tilintarkastajan työstään laatiman dokumentaation avulla. Tilintarkastajan on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti dokumentoitava ne havainnot ja olosuhteet, joilla on merkitystä tilintarkastusevidenssinä hänen tilintarkastuskertomuksessa antamansa lausuntonsa perustana. Tilintarkastajan on dokumentoitava, että tilintarkastaja on suunnitellut ja suorittanut työnsä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Dokumentoinnin puute katsotaan laiminlyönniksi. Jälkikäteen annettu selvitys ei korvaa riittävää dokumentaatiota.

Useat havainnot eri osa-alueilla johtuivat siitä, että tilintarkastajan tekemä työ ei ollut todennettavissa. Tarkastettuja tositteita ei esimerkiksi oltu yksilöity riittävällä tarkkuudella.

Tilintarkastajan edellytetään laativan riittävän tilintarkastusdokumentaation niin, että kokenut tilintarkastaja, joka ei ole ollut aikaisemmin tekemisissä kyseisen toimeksiannon kanssa, pystyy saamaan käsityksen:

 1. suoritettujen tilintarkastustoimenpiteiden luonteesta, ajoituksesta ja laajuudesta
 2. tilintarkastustoimenpiteiden tuloksista ja hankitusta tilintarkastusevidenssistä
 3. tilintarkastuksen aikana esiin tulleista merkittävistä seikoista, niitä koskevista johtopäätöksistä ja johtopäätöksiä muodostettaessa tehdyistä merkittävistä ammatilliseen harkintaan perustuvista ratkaisuista.

Tilintarkastustoimenpiteiden luonnetta, ajoitusta ja laajuutta koskien dokumentaation tulee sisältää:

  1. ominaispiirteet, jotka yksilöivät tarkastetut yksiköt tai seikat
  2. kuka on suorittanut tilintarkastustyön ja milloin tämä työ on valmistunut
  3. kuka on läpikäynyt suoritetun työn, jos tarkastusta on suorittanut useampi henkilö.

Esimerkkejä havainnoista

 • Laaduntarkastukseen toimitetusta tarkastusaineistosta ei käy ilmi mitä tarkastustoimenpiteitä vaihto-omaisuuteen liittyen on tehty.
 • Dokumentaatiosta ei käy ilmi, että tilintarkastaja olisi tarkastanut tilinpäätösvientejä (TP-viennit) lainkaan. Muistioiden tarkastuksella saadun evidenssin määrää tilinpäätöksen laatimisprosessista sekä väärinkäytösriskiin vastaamiseksi ei voi arvioida dokumentaation perusteella.
 • Dokumentaation perusteella ei voida todentaa, onko tilintarkastaja suorittanut tilintarkastustoimenpiteitä yksittäisille myyntisaamissaldoille hankkiakseen evidenssiä myyntisaamisten olemassaolosta ja arvostuksesta.
 • Pääkirjanpitovientien ja muiden oikaisujen tarkastus ei ole todennettavissa, joten saadun evidenssin määrää ei voi arvioida.
 • Tilintarkastajan hankkima evidenssi liikevaihdon tapahtumisesta, oikeellisuudesta, katkosta ja täydellisyydestä ei ole todennettavissa.Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021