Siirry suoraan sisältöön
Valikko

EU-asetuksen (537/2014) perusteella annettavat kootut tiedot

PRH.n tilintarkastusvalvonta esittelee tässä yhteenvedossa Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) tilintarkastusasetuksen N:o 537/2014 perusteella annettavat kootut tiedot laaduntarkastusten perusteella tehdyistä havainnoista ja päätelmistä, annetuista suosituksista ja suositusten toteuttamisen seurannasta, toteutetuista valvontatoimista ja määrätyistä seuraamuksista. Lisäksi tilintarkastusvalvonta esittää tietoja tilintarkastajien laaduntarkastuksista siltä osin kuin tilintarkastajan työn laatua on arvioitu PIE-toimeksiannossa tehdyn työn perusteella.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.10.2022