Tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvonta

EU-asetuksen (537/2014) 26 artiklan vaatimusten mukaisesti yleisen edun kannalta merkittävien (PIE) yhteisöjen tilintarkastuksia tekevät tilintarkastusyhteisöt ja niiden laadunvalvontajärjestelmät ovat arvioinnin ja testauksen kohteena vähintään kolmen vuoden välein.

Vuonna 2021 laaduntarkastuksen kohteena oli kaksi tilintarkastusyhteisöä laadunvalvontajärjestelmineen. Tarkastetut yhteisöt olivat:

  • KPMG Oy
  • Deloitte Oy.

Tilintarkastusvalvonta ei vielä ole antanut päätöstä laaduntarkastuksista ja raportointi on kesken. Laaduntarkastuksen kohteena vuonna 2019 ja 2020 oli kolme tilintarkastusyhteisöä laadunvalvontajärjestelmineen kumpanakin vuonna. Tilintarkastusvalvonta antoi päätöksen kaikista kuudesta laaduntarkastuksesta vuoden 2021 aikana.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.10.2022