Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilinpäätöksen (ja toimintakertomuksen) tarkastus

Tilintarkastajan on arvioitava, ovatko tilinpäätöksen esittämistapa, rakenne ja sisältö asianmukaiset. Tilintarkastajan tulee varmistua siitä, että tilinpäätös on johdettu kirjanpidosta, tarkastaa siinä esitetyt vertailutiedot ja arvioida liitetietojen täydellisyyttä.

Tilintarkastusvalvonta teki vuoden aikana havaintoja muun muassa siitä, että tilinpäätösten täsmäyttämistä kirjanpitoon ei oltu suoritettu niin, että se olisi todennettavissa. Työpaperipohjan valintaruudun "ei havaintoja" valitseminen toteaa työn johtopäätöksen, mutta ei riitä varsinaisen työn dokumentoimiseen. Lähtökohtaisesti tilintarkastuskansiosta tulisi löytyä allekirjoitettua tilinpäätöstä vastaava tilinpäätösversio, josta käy ilmi kaikki ne luvut tai tiedot, jotka tilintarkastaja on täsmäyttänyt tai tarkastanut.

Havaintoja tuli myös siitä, että tilinpäätös tai toimintakertomus ei sisältänyt kaikkia tietoja, joita niiden lain tai määräysten mukaan tulisi sisältää. Huomioitavaa on erityisesti se, että olennaisuutta ei aina voida soveltaa näissä vaatimuksissa vaan tiedot tulee lisätä tilinpäätökseen tai toimintakertomukseen, mikäli ne soveltuvat.

Esimerkkejä havainnoista

  • Konsernitilinpäätöksen tarkastus ei ole todennettavissa. Konserni-liitetiedot on jätetty laatimatta, eikä tilintarkastaja ole raportoinut asiasta.
  • Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä. Dokumentaatiosta ei ilmene, millä perusteella konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta.
  • Tilintarkastusdokumentaation perusteella ei ole todennettavissa, miten tilintarkastaja on varmistunut tilinpäätöksen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. Tilinpäätöksen täsmäyttäminen kirjanpitoon ja vertailutietojen tarkastus eivät ole todennettavissa. Liitetietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden tarkastus ei ole todennettavissa.
  • Tilintarkastaja on allekirjoittanut tilinpäätöksen tilinpäätösmerkinnän henkilönä, vaikka yhtiökokous on valinnut tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön.
  • Tilintarkastaja ei ole tarkastanut tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen täydellisyyttä tai se ei ole todennettavissa. Dokumentaatiosta ei ilmene, onko tilintarkastaja raportoinut johdolle, että konsernin ja emoyhtiön liitetiedot ovat puutteelliset. Dokumentaatiosta ei ilmene, miten tilintarkastaja on varmistunut pääomalainojen oikeasta esittämisestä tilinpäätöksessä.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 31.03.2022