Tilintarkastuskertomuksen laatiminen

Pääsääntöisesti tilintarkastajan antama virheellinen lausunto on johtanut siihen, että laadun-tarkastuksen tulokseksi on annettu hylätty. Tilintarkastuskertomus on ainoa julkinen asiakirja, jonka tilintarkastaja antaa, joten on tärkeää, että siinä olevat tiedot ovat luotettavia. Mikäli tilintarkastajan virheellinen menettely tilintarkastuksessa liittyy julkiseksi tulevaan tilintarkastuskertomukseen, voi se aiheuttaa haittaa ja mahdollisesti vahinkoa tilinpäätöksen käyttäjälle.

Useammassa tapauksessa tilinpäätös ei sisältänyt kaikkia vaadittuja liitetietoja, mutta tilintarkastaja oli silti lausunut, että tilinpäätös täyttää lakisääteiset vaatimukset. Säännösten ja määräysten noudattaminen ei ole vapaaehtoista eikä yhtiön johto voi päättää jättää esittämättä vaadittuja liite-tietoja. Tilintarkastajan tulee vaatia puuttuvien tietojen lisäämistä tilinpäätökseen tai mikäli yhteisö ei sitä suostu tekemään, tulee tilintarkastajan mukauttaa kertomuksensa.

Useammassa tilintarkastuskansiossa ei oltu dokumentoitu tilintarkastajan valintaa. Tilintarkastajaa ei aina tarvitse osakeyhtiölain 7:4 § perusteella valita vuosittain, mutta jokaisen vuoden tilintarkastus-dokumentaatiosta olisi hyvä pystyä todentamaan, milloin valinta on tehty ja mikä valinta oli. Suoritetuissa laaduntarkastuksissa tuli vastaan tapauksia, joissa tilinpäätösmerkintä oli allekirjoitettu henkilönä, mutta tilintarkastuskertomus annettu yhteisön nimissä. Tilintarkastaja oli myös saattanut antaa tilintarkastuskertomuksen yhteisön nimissä, vaikka hänet oli valittu tilintarkastajaksi henkilönä.

Esimerkkejä havainnoista

  • Tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa antama lausunto siitä, että tilinpäätös täyttää lakisääteiset vaatimukset, on virheellinen. Tilinpäätöksestä puuttuu useita keskikokoisyritykseltä edellytettyjä liitetietoja.
  • Tilintarkastuskertomuksessa on annettu selvästi virheellinen lausunto. Tilintarkastaja ei ole tilintarkastuskertomuksessa lausunut:
    • onko toimintakertomus laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti
    • ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia.
Tilintarkastuskertomuksessa ei myöskään todeta, onko tilintarkastaja tilintarkastuksen yhteydessä saamiensa tietojen perusteella havainnut olennaisia virheellisyyksiä toimintakertomuksessa.
  • Dokumentaatiosta ei ilmene, että tilintarkastaja olisi kerännyt yhteen havaitsemiaan virheellisyyksiä ja tietoa siitä, onko ne korjattu tilinpäätökseen. Dokumentaatiosta ei myöskään käy ilmi, ovatko havaitut virheellisyydet yksin tai yhdessä olennaisia ja olisiko niillä vaikutusta tilintarkastajan antamaan raportointiin.
  • Tilintarkastajan dokumentaation perusteella jää epävarmuutta, mihin tilintarkastusevidenssiin konsernia koskevat lausunnon osat ja johtopäätökset perustuvat.
  • Tilintarkastaja on allekirjoittanut tilintarkastuskertomuksen henkilönä, vaikka yhtiökokous on valinnut tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön.
  • Tilintarkastuskertomus on laadittu yhteisön nimissä, vaikka tilintarkastaja on valittu tilintarkastajaksi henkilönä.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2022