Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus oli laaduntarkastuksen toisena painopistealueena niissä toimeksiannoissa, joissa vaihto-omaisuuden arvo oli olennainen. Tilintarkastajan tavoitteena vaihto-omaisuuden tarkastuksessa on käsityksen muodostaminen yhtiön vaihto-omaisuudesta ja siihen liittyvistä prosesseista.

Tilintarkastajan on hankittava evidenssiä vaihto-omaisuuden olemassaolosta, täydellisyydestä ja arvostuksesta. Olemassaolosta ja täydellisyydestä hankitaan tilintarkastusevidenssiä ensisijaisesti osallistumalla inventaariin ja suorittamalla tarkastuslaskentoja. Vaihto-omaisuuden arvostuksen tarkastuksessa on yleensä välttämätöntä tarkastaa ostolaskuja nimikekohtaisesti. Tarkastetut nimikkeet sekä tarkastuslaskennoissa että arvostuksen tarkastuksessa täytyy yksilöidä riittävän tarkasti tilintarkastusdokumentaatiossa.

Inventointiin on mahdollista osallistua käytännön syistä muuna ajankohtana kuin tilinpäätöspäivänä. Tilintarkastajan on tällöin hankittava evidenssiä siitä, ovatko inventointiajankohdan ja lopullisen vaihto-omaisuusluettelon ajankohdan välillä tapahtuneet vaihto-omaisuusmäärien muutokset kirjattu asianmukaisesti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi vertaamalla ja täsmäyttämällä tarkastushetken mukaiset saldotiedot tilikauden lopun saldotietoihin ja suorittamalla aineistotarkastustoimenpiteitä ajankohtien välisen ajan kattamiseksi.

Vaihto-omaisuutta koskevat useat havainnot liittyivät tänäkin vuonna siihen, ettei olemassaoloon ja/tai arvostukseen oltu kohdistettu lainkaan tilintarkastustoimenpiteitä tai tehty työ ei ollut todennettavissa.

Esimerkkejä havainnoista

  • Vaihto-omaisuus (2,91 miljoonaa euroa) on olennainen tilinpäätöserä ja on noin 60 % taseen loppusummasta. Tilintarkastaja ei ole suorittanut tarkastustoimenpiteitä vaihto-omaisuuden olemassaoloon tai arvostukseen.
  • Vaihto-omaisuus (2 miljoonaa euroa) on olennainen tilinpäätöserä ja on 81,7 % taseen loppusummasta. Tilintarkastusdokumentaatiosta ei ilmene, mitä tarkastustoimenpiteitä vaihto-omaisuuden arvostuksen varmentamiseksi on tehty.
  • Vaihto-omaisuus (564 tuhatta euroa) on olennainen tilinpäätöserä ja on 53% taseen loppusummasta. Dokumentaatiosta ei ilmene, että vaihto-omaisuuden olemassaoloa olisi tarkastettu. Lisäksi epävarmuutta jää, onko vaihto-omaisuuden arvostuksesta hankittu tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
  • Vaihto-omaisuus (3,4 miljoonaa euroa) on olennainen tilinpäätöserä. Dokumentaatiosta ei ilmene, että vaihto-omaisuuden olemassaoloa olisi tarkastettu. Lisäksi vaihto-omaisuuden arvostuksen tarkastustoimenpiteet eivät ole todennettavissa.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2022