Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajien laaduntarkastukset vuonna 2021

PRH:n tilintarkastusvalvonnan laadunvarmistuksen asiantuntijat ovat tehneet kaikki laaduntarkastukset vuodesta 2018 lähtien. Tilintarkastajat ovat lähtökohtaisesti joko kolmen tai kuuden vuoden välein henkilökohtaisesti laaduntarkastuksen kohteena. Lisäksi tilintarkastaja voidaan määrätä laaduntarkastukseen riskiperusteisesti.

Laaduntarkastusten määrät

PRH:n tilintarkastusvalvonta antoi vuonna 2021 laaduntarkastuksen ratkaisun tai tulospäätöksen 170 tilintarkastajalle. Lisäksi yksi päätös annettiin tilintarkastajalle, jonka laaduntarkastus oli vuonna 2020 päätetty siirtää myöhemmäksi. Määräämisvuotenaan keskeneräisiksi jääneistä laaduntarkastuksista annettiin ratkaisu tai päätös kahdelle tilintarkastajalle vuodelta 2020 ja yhdelle tilintarkastajalle vuodelta 2018.

Kaikki vuonna 2018, 2019 ja 2020 laaduntarkastukseen määrätyistä tilintarkastajista ovat saaneet ratkaisun tai päätöksen. Kaksi vuonna 2021 laaduntarkastukseen määrätyistä tilintarkastajista ei ole saanut päätöstä tai ratkaisua 31.12.2021 mennessä, koska laaduntarkastus on siirretty myöhemmäksi.

Kaikki laaduntarkastuksista annetut päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

Laaduntarkastukset tilintarkastajittain
2021 2020
Määrätty laaduntarkastukseen
185
102
Laaduntarkastus peruuntunut
-13
-2
Laaduntarkastus siirretty myöhemmin suoritettavaksi
-2
-1
Laaduntarkastukset, jotka siirtyneet aiemmilta kausilta
1 5
Kaudella määrätyistä keskeneräisiksi jääneet laaduntarkastukset
0 -2
Päätöksiä/ratkaisuja kaudella määrätyistä tai aiemmilta kausilta
171 97
Päätöksiä/ratkaisuja 2020 määrätyistä laaduntarkastuksista
2 n/a
Päätöksiä/ratkaisuja 2019 määrätyistä laaduntarkastuksista
0 40
Päätöksiä/ratkaisuja 2018 määrätyistä laaduntarkastuksista
1
2
Laaduntarkastukset yhteensä
174 139

Taulukko 1. Yhteenveto toteutettujen laaduntarkastusten lukumääristä per 31.12.2021.

Tilintarkastajien valinnat yhteisöittäin

Laaduntarkastukseen määrätään tilintarkastajia jaksoittain tai riskiperusteisesti. Valinnoissa huomioidaan myös se, että jokaisesta yhteisötarkastuksen piirissä olevasta tilintarkastusyhteisöstä valitaan tilintarkastajia laaduntarkastukseen.

Vuonna 2021 laaduntarkastuksen tulospäätöksen tai ratkaisun saaneista 174 tilintarkastajasta 77 toimi PIE-tilintarkastusyhteisöissä ja 97 tilintarkastajaa toimi yksin tai muissa tilintarkastusyhteisöissä. PIE-tilintarkastusyhteisöistä KPMG Oy:ssä toimi 26 tarkastetuista tilintarkastajista, Deloitte Oy:ssä 19, PricewaterhouseCoopers Oy:ssä 12, BDO Oy:ssä kymmenen, Ernst & Young Oy:ssä yhdeksän ja Auditus Tilintarkastus Oy:ssä yksi.

Kuva 1. Vuonna 2021 laaduntarkastettujen tilintarkastajien lukumäärä yhteisöittäin

Läpikäydyt toimeksiannot

Tilintarkastusvalvonta kävi läpi laaduntarkastuksissa 170 tilintarkastustoimeksiantoa ja antoi 174 tulospäätöstä tai ratkaisua.

Läpikäydyt toimeksiannot koskivat eri toimialoilla tai julkishallinnossa toimivia yhteisöjä ja säätiöitä. Toimeksiantojen koot vaihtelivat mikroyrityksistä suuryrityksiin ja PIE-yhtiöihin sekä erikokoisiin julkishallinnon toimijoihin (kirjanpitolain määrittelemät kokoluokat).

Läpikäydyistä toimeksiannoista julkishallinnon toimeksiantoja oli viisi, säätiöitä neljä, mikroyrityksiä kuusi, pienyrityksiä 75, keskisuuria yrityksiä 34, suuryrityksiä 30 ja yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä 16 kappaletta.

Kuva 2: Vuonna 2021 läpikäydyt toimeksiannot jaoteltuna tilintarkastuksen kohteena olevan yhteisön koon mukaan (kirjanpitolain määrittelemät kokoluokat).

Kuva 2. Vuonna 2021 läpikäydyt toimeksiannot tilintarkastuksen kohteena olevan yhteisön koon mukaan (kirjanpitolain määrittelemät kokoluokat)

Tilintarkastajien laaduntarkastusten tulokset

Tilintarkastajan laaduntarkastuksen lopullinen tulos voi olla joko hyväksytty tai hylätty. Jos kummankaan tulosluokan kriteerit eivät täyty, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella. Uusintatarkastuksena suoritetun laaduntarkastuksen tulos voi olla hyväksytty tai hylätty. Tilintarkastusvalvonta on julkaissut tulosluokkien kriteerit verkkosivuillaan.

Lue lisää laaduntarkastuksen tulosluokkien kriteereistä.

Vuoden 2021 laaduntarkastuksista 122 tilintarkastajaa (70 %) sai hyväksytty -tuloksen ja 16 tilintarkastajaa (9 %) sai hylätty -tuloksen. Uusintatarkastuksella jatketaan 36 tilintarkastajan (21 %) laaduntarkastusta. Määriin sisältyvät tilintarkastajat, joilta on tarkastettu PIE-toimeksianto. Kaksi laaduntarkastukseen määrättyä tilintarkastajaa ei saanut tulospäätöstä tai ratkaisua 31.12.2021 mennessä, koska heidän laaduntarkastuksensa siirrettiin myöhemmin suoritettavaksi.

Kuva 3. Laaduntarkastuksen tulokset 2021
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 31.03.2022