Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti 2021

Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonta julkaisee tilintarkastusalan markkinaseurantaraportin tilintarkastusyhteisöiltä ja tilintarkastajilta kerätyistä tiedoista vuodelta 2021. Tiedot perustuvat tilintarkastajien antamiin valvontatietoilmoituksiin sekä tilintarkastusyhteisöjen laskutusta varten antamiin tietoihin sekä tilintarkastusyhteisöjen avoimuusraportteihin.

Tilintarkastusmarkkinoiden seuranta on PRH:n tilintarkastusvalvonnan lakisääteinen tehtävä. Se perustuu vuonna 2014 voimaantulleisiin EU:n Audit Reformin säännöksiin, EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksen nro 537/2014 (ns. PIE-asetus) 27 artiklaan. Edellinen EU-tasoinen tilintarkastusmarkkinaselvitys tehtiin keväällä 2019.

Selvityksen tarkoituksena on kerätä kansallisesti tietoja tilintarkastajista ja tilintarkastusmarkkinoista ja luoda tiedoista yhteinen EU:n tietokanta. Tilintarkastusmarkkinoita koskevaan tietokantaan kerättyjen tietojen avulla voidaan mm. seurata tilintarkastuksen riskejä, suunnitella ja kohdistaa valvontatoimia sekä kehittää tilintarkastusalaa. Tiedot palvelevat EU:ssa myös muiden viranomaisten toimintaa.

PRH:n tilintarkastusvalvonnan laatimat taulukot toimitettiin heinäkuussa 2022 EU:n komissiolle sekä eräille muille EU-viranomaisille. Komission toimesta EU-valtioiden kansallisten viranomaisten toimittamat tiedot yhdistetään EU-tason raportiksi. Tietoja EU-tasolla hallinnoi CEAOB (Committee of European Auditor Oversight Bodies). CEAOB on EU:n tasolla toimiva tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyöelin, jonka asema ja tehtävät perustuvat EU:n tilintarkastusasetukseen 537/2014. CEAOB pyrkii muun muassa tietoa jakamalla edistämään tilintarkastuksen laatua Euroopassa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.10.2022