Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusalan markkinarakenne Suomessa 2021

Tilintarkastajien lukumäärä

Suomessa oli 30.6.2021 tilintarkastajarekisterin mukaan 1 320 tilintarkastajana toimivaa luonnollista henkilöä (1381 henkilöä vuonna 2018). Vuoteen 2018 verrattuna tilintarkastajien lukumäärä väheni 61 henkilöä. Tilintarkastusyhteisöjen antamien tietojen mukaan 845 henkilöä toimii jonkin tilintarkastusyhteisön palveluksessa (818 henkilöä vuonna 2018) ja loput 475 tilintarkastajaa toimivat tilintarkastusyhteisöjen ulkopuolella (563 henkilöä vuonna 2018).

x
Kuva 1. Tilintarkastajien lukumäärä vuosina 2018 ja 2021


Suuri osa Suomessa tilintarkastusyhteisöjen palveluksessa toimivista tilintarkastajista toimii suurimpien tilintarkastusyhteisöjen palveluksessa. Tilintarkastusyhteisöjen palveluksessa olevien tilintarkastajien lukumäärät jakautuivat yhteisöjen ilmoitusten mukaan seuraavasti:

Yhteisö 2018 2021 Muutos
BDO
68 79 11
Deloitte
48 48 0
EY
118 101 -17
Grant Thornton
19 26 7
KPMG
151 185 34
Nexia
21 17 -4
PwC
186 146 -40
Muut 207 243 36

Taulukko 1. Tilintarkastajien lukumäärä yhteisöittäin vuosina 2018 ja 2021


Verrattuna edelliseen markkinaselvitykseen vuodelta 2018, tilintarkastajien lukumäärä on lisääntynyt eniten KPMG:llä ja vähentynyt PwC:llä. (Taulukko 1. Tilintarkastajien lukumäärä yhteisöittäin vuosina 2018 ja 2021).

Tilintarkastusten lukumäärä

PRH:n tilintarkastusvalvonnan saamien tilintarkastajien valvontatietoilmoitusten mukaan Suomessa tehdään vuosittain noin 122 000 lakisääteistä tilintarkastusta ja annetaan sama määrä tilintarkastuskertomuksia. Edellä mainitussa lukumäärässä ovat myös julkisyhteisöjen lakisääteiset tilintarkastukset.

Valvontatietoilmoitusten perusteella tilintarkastusyhteisöt tekevät valtaosan eli noin 76 000 kappaletta tilintarkastuksista ja muut noin 46 000 tilintarkastusta.

Noin 3 % lakisääteisistä tilintarkastuksista on niin sanottuja jaettuja toimeksiantoja, joissa tilintarkastajaksi on valittu ainakin yksi toinen tilintarkastaja.

x
Kuva 2. Tilintarkastusten lukumäärä vuonna 2021


Lakisääteisten tilintarkastusten toimeksiannot jakautuvat tilintarkastajien valvontatietoilmoitusten mukaan suurimmille tilintarkastusyhteisöille seuraavasti:

Yhteisö 2018 2021 Muutos
BDO
5 805 7 770
1 965
EY
8 359
9 033
674
Deloitte
724 913 189
Grant Thornton
2 503
2 538
35
KPMG
10 232
11 941
1 709
Nexia
3 456
2 993
-463
PwC
8 522
5 124
-3 398
Muut 36 990
35 857
-1 133

Taulukko 2. Tilintarkastusten lukumäärä yhteisöittäin vuosina 2018 ja 2021

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.10.2022