Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2020

Tilintarkastuslakiin perustuvat tilintarkastajien hyväksymis-, valvonta- ja muut tehtävät ovat Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonnan tehtäviä. Valvonnan kohteena ovat tilintarkastusyhteisöt sekä KHT-, HT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajat.

Osana PRH:ta tilintarkastusvalvonta toimii yritysten toimintaedellytysten edistämiseksi. Tilintarkastusvalvonnan toiminta perustuu oikeusvarmuuteen, ennakoitavuuteen, objektiivisuuteen ja asianosaisten yhdenvertaisuuteen. Toiminnallaan tilintarkastusvalvonta edistää tilinpäätösinformaation luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja jatkuvaa paranemista. Tilintarkastusvalvonta toimii yhteistyössä Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten kanssa.

PRH:n visio sekä strategia kaudelle 2018-2022 vahvistettiin vuoden 2018 alussa. PRH:n strategiset päämäärät ohjaavat myös tilintarkastusvalvonnan toimintaa. Lue lisää PRH:n strategisista päämääristä.

Tilintarkastusvalvonnan toiminnan kehittämisen keskeinen tavoite on asiakkaan onnistuminen. Loppuasiakkaalle eli tilinpäätöstiedon käyttäjälle tämä tarkoittaa mm. jo alkaneen laaduntarkastustyön uudistamisen jatkamista ja uuden toimintatavan vakiinnuttamista. Vuoden 2020 aikana selvitämme myös vaihtoehtoja laaduntarkastuksen tulosarvioinnin rakenteen kehittämiseksi. Tällä toiminnalla edistämme tilintarkastuksen laadun ja tilinpäätösinformaation luotettavuuden paranemista.

Tilintarkastusvalvonta tukee asiakkaan (esim. valvonnan kohteena olevat tilintarkastajat) onnistumista selkeillä ja ymmärrettävillä päätöksillä ja ratkaisuilla sekä määrittämällä palveluilleen käsittelyajat. Myös viestinnän monitahoinen ja pitkäjänteinen kehittäminen jatkuu. Tilintarkastusvalvonnan toiminnasta ja sen tuloksista tiedottaminen kehittää hyvää tilintarkastustapaa.

Jatkamme sähköisen asioinnin kehittämistä. Tavoitteenamme on helpottaa tilintarkastajien, tilintarkastajaksi hakevien sekä muiden sidosryhmien asiointia tilintarkastusvalvonnan kanssa mahdollistamalla sähköinen asiointi lähtökohtaisesti kaikissa asiointitilanteissa.

Tilintarkastusvalvonta on aktiivinen tilintarkastusalan kehittämishankkeissa sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Tilintarkastusvalvonta osallistuu ministeriöiden lainvalmisteluun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.11.2020