Kansainvälinen valvontayhteistyö

Tilintarkastusvalvonta toimii aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla vaikuttamisen, tiedon hankkimisen, parhaiden käytäntöjen ja tilintarkastusvalvonnan toiminnan kehittämiseksi. Toiminta edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa muiden maiden viranomaiskollegoihin.

Tilintarkastusvalvonta jatkaa IFIAR:n (International Forum of Independent Audit Regulators) jäsenenä. Tilintarkastusvalvonta toimii aktiivisesti jäsenenä IFIAR:n EWG:ssä (Enforcement Working Group) sekä osallistuu Inspection Working Group:n järjestämiin kyselyihin, koulutukseen ja muuhun toimintaan.

EU:n CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) on keskeinen EU-tason viranomaisorganisaatio tilintarkastajien valvonnassa ja EU-säännösten täytäntöönpanossa. Tilintarkastusvalvonta on aktiivisesti mukana CEAOB:ssa jäsenenä, sen toiminnassa ja työryhmissä.

Pohjoismaisessa yhteistyössä tilintarkastusvalvonta osallistuu tilintarkastusalan valvontaviranomaisten pohjoismaisiin kokouksiin ja muuhun tietojenvaihtoon.

USA:n valvontaviranomaisen PCAOB:n (Public Company Accounting Oversight Board) kanssa jatketaan kahdenvälistä valvontayhteistyötä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.11.2020