Muu tilintarkastajien valvonta

Tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastajien toimintaa käsittelemällä tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen toimintaa koskevat kantelut ja muut yhteydenotot. Tilintarkastusvalvonta seuraa tilintarkastajien toimintaa median ja viranomaisyhteistyön kautta sekä muutenkin oma-aloitteisesti. Tilintarkastusvalvonta ryhtyy tarvittaessa valvontatoimiin.

Tutkinta-asioiden prosessia kehitetään tutkinta-asioiden käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Tutkinta-asioiden analysointia ja viestintää kehitetään. Käsitellyistä tutkinta-asioista julkaistaan vuosiraportti.

Tilintarkastusvalvonta soveltaa laatimaansa viranomaisen riskiarviota rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi. Tilintarkastusvalvonta osallistuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan viranomaisyhteistyön kautta, minkä lisäksi tilintarkastusvalvonta toteuttaa omia valvontatoimenpiteitä. Valvontatoimien tarkoituksena on varmistaa, että tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt noudattavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyviä velvoitteita. Tilintarkastusvalvonta seuraa tilintarkastusyhteisöjen riskiarvioita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta. Lisäksi tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastusyhteisöjen luomien toimintatapojen soveltamista niiden toimivuuden ja laillisten velvoitteiden kannalta. Valvonnassa otetaan huomioon tilintarkastajien ohella myös tilintarkastusyhteisöissä toimivien veroneuvojien rooli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa.

Tilintarkastusvalvonta toimii yhteistyössä Finanssivalvonnan, Rahanpesun selvittelykeskuksen, Verohallinnon ja muiden viranomaisten kanssa. Tilintarkastusvalvonta toimii rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan viranomaisyhteistyöryhmässä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.09.2020