Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2021

Tilintarkastuslakiin perustuvat tilintarkastajien hyväksymis-, valvonta- ja muut tehtävät ovat Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonnan tehtäviä. Valvonnan kohteena ovat tilintarkastusyhteisöt sekä KHT-, HT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajat.

Osana PRH:ta tilintarkastusvalvonta toimii yritysten toimintaedellytysten edistämiseksi. Tilintarkastusvalvonnan toiminta perustuu oikeusvarmuuteen, ennakoitavuuteen, objektiivisuuteen ja asianosaisten yhdenvertaisuuteen. Toiminnallaan tilintarkastusvalvonta edistää tilinpäätösinformaation luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja jatkuvaa parantamista. Tilintarkastusvalvonta toimii yhteistyössä Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten kanssa.

PRH:n visio sekä strategia kaudelle 2018-2022 vahvistettiin vuoden 2018 alussa. PRH:n strategiset päämäärät ohjaavat tilintarkastusvalvonnan toimintaa. Lue lisää PRH:n strategisista päämääristä.Avautuu uuteen välilehteen

PRH:n strategian mukaisesti tavoitteenamme on vaikuttava valvonta. Valvonnalla edistämme valvottavien lain mukaista toimintaa ja pyrimme ennaltaehkäisemään lain vastaisia menettelyjä. Vaikuttavuus edellyttää meiltä

  • aktiivista valvottavien ohjausta ja neuvontaa sekä tiedottamista valvontatoiminnasta
  • aktiivista puuttumista lainvastaista menettelyä koskeviin epäilyihin ja laissa säädettyjen valvontakeinojen käyttämistä
  • aktiivista vuoropuhelua valvottavia edustavien tahojen kanssa ja valvonnan pitkäjänteistä kehittämistä kokemusten ja palautteiden perusteella
  • niukkojen voimavarojen tehokasta kohdentamista.

Vuoden 2020 lopussa toteutettavalla sidosryhmäkyselyllä kartoitamme mahdollisimman laajasti toimialan näkemyksiä tilintarkastusvalvonnan toiminnasta. Kyselyyn saamiemme vastausten perusteella arvioimme toimintaamme ja päätämme tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Tavoitteenamme on helpottaa tilintarkastajien, tilintarkastajaksi hakevien sekä muiden sidosryhmien asiointia tilintarkastusvalvonnan kanssa. PRH:ssa laaditaan järjestelmäkehittämisen tiekartta tilintarkastusvalvonnan rekistereille ja tietojärjestelmille ja käynnistetään toteutukset 2021-2022.

Tilintarkastusvalvonta on aktiivinen tilintarkastusalan kehittämishankkeissa sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Tilintarkastusvalvonta osallistuu ministeriöiden lainvalmisteluun.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.11.2020