Tilintarkastuksen laadunvalvonta

Keskeinen, ennakkoon vaikuttava osa tilintarkastusalan valvontaa ovat tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastukset. Laaduntarkastuksen tavoitteena on

  • edistää tilintarkastuksen korkeaa laatua
  • lisätä luottamusta tilintarkastukseen
  • lisätä taloudellisen raportoinnin luotettavuutta

Tilintarkastusvalvonnan virkamiehet tekevät tilintarkastuslain edellyttämät riippumattomat laaduntarkastukset kaikille tilintarkastajille, toimivatpa he yksin tai tilintarkastusyhteisöissä.

Julkistarkastuksen laatujaosto jatkaa edelleen tilintarkastusvalvonnan avustamista laaduntarkastusten työmenetelmien kehittämisessä ja laaduntarkastusten tulosten arvioinnissa.

Toimeksiannoissa tehdyn tilintarkastustyön laaduntarkastuksessa keskitetään tarkastusta painopistealueisiin, joita ovat edellisestä vuodesta jatkuen liikevaihto ja vaihto-omaisuus sekä uutena painopistealueena lähipiiriin tai intressitahoihin liittyvien tietojen tarkastus, lisäksi pyydämme tietoja riskien arvioinnista ja toimenpiteistä riskiin vastaamiseksi. Mikäli tarkastukseen valitulla yhteisöllä ei ole edellä mainittuja painopistealueita, valitaan painopistealueeksi jokin muu olennainen erä. Julkishallinnon laaduntarkastuksissa painopistealueina ovat sisäinen valvonta ja riskienhallinta, konsernivalvonta ja julkiset hankinnat, lisäksi pyydämme tietoja riskien arvioinnista ja toimenpiteistä riskiin vastaamiseksi. Lue lisää laaduntarkastuksista.

Tilintarkastusvalvonta kehittää edelleen laaduntarkastusprosessia erityisesti liittyen havaintojen viestintään ja kommunikaatioon. Tilintarkastusvalvonta arvioi myös toiminnan kehittämistarpeita laaduntarkastuksesta saatavien palautteiden ja sidosryhmäkyselystä saatavan tiedon avulla. Tilintarkastajien laadunvalvontajärjestelmien ja toimeksiantojen laadun arvioinnin systemaattisuus on jatkuvan kehityksen kohteena.

Tilintarkastusvalvonta kehittää hyvää tilintarkastustapaa tiedottamalla laadunvalvonnan havainnoista ja osallistumalla vuoropuheluun toimialan ja sidosryhmien kanssa.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.11.2020