Tilintarkastajien hyväksyminen ja tilintarkastajatutkinnot

Järjestämme tilintarkastuslain mukaiset tilintarkastajatutkinnot elo-syyskuussa.

PRH:n kaudelle 2021–2023 nimittämä tutkintojaoston puheenjohtaja jatkaa vuonna 2022. PRH nimittää vuosille 2022–2024 tutkintojaostoon kaksi jäsentä. Tutkintojaosto laatii tutkinnot käyttämällä apunaan eri alojen asiantuntijoita. Tilintarkastusvalvonnan viranhaltijat vastaavat tilintarkastajatutkintojen käytännön toteutuksesta ja kehittävät tutkintojaoston toimintaa. Tilintarkastajatutkintojen toteutuksessa keskeinen tavoite on tilintarkastajien ammattitaidon korkea taso ja tilintarkastusalan houkuttavuuden ylläpitäminen. Lue lisää tilintarkastajatutkinnoista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.11.2021