Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastuksen laadunvalvonta

Keskeinen, ennakkoon vaikuttava osa tilintarkastusalan valvontaa ovat tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastukset. Laaduntarkastuksen tavoitteena on

  • edistää tilintarkastuksen korkeaa laatua
  • lisätä luottamusta tilintarkastukseen
  • lisätä taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.

Tilintarkastusvalvonnan viranhaltijat tekevät tilintarkastuslain edellyttämät riippumattomat laaduntarkastukset kaikille tilintarkastajille, toimivatpa he yksin tai tilintarkastusyhteisöissä.

Julkistarkastuksen laatujaoston ensimmäinen toimikausi päättyy vuoden 2021 lopussa. Julkistarkastuksen laatujaoston uusi kolmivuotinen toimikausi alkaa 2022, ja se jatkaa edelleen tilintarkastusvalvonnan avustamista laaduntarkastusten työmenetelmien kehittämisessä ja laaduntarkastusten tulosten arvioinnissa.

Toimeksiannoissa tehdyn tilintarkastustyön laaduntarkastuksessa keskitämme tarkastusta painopistealueisiin. Vuonna 2022 painopistealueet ovat etukäteen valitun tuloslaskelmaerän ja/tai tase-erän tarkastus, lähipiiriin tai intressitahoihin liittyvien tietojen tarkastus sekä pääkirjanpitovientien tarkastus. Julkishallinnon laaduntarkastuksissa painopistealueina ovat sisäinen valvonta ja riskienhallinta, konsernivalvonta ja julkiset hankinnat. Lue lisää laaduntarkastuksista. Avautuu uuteen välilehteen

Kehitämme laaduntarkastusten päätösten ja havaintojen selkeyttä ja viestintää. Lisäämme tilintarkastajien kanssa käytävien keskustelujen määrää. Arvioimme myös toiminnan kehittämistarpeita laaduntarkastuksesta saatavien palautteiden ja sidosryhmiltä saatavan tiedon avulla. Kehitämme jatkuvasti tilintarkastajien laadunvalvontajärjestelmien ja toimeksiantojen laadun arvioinnin systemaattisuutta.

Kehitämme hyvää tilintarkastustapaa tiedottamalla laadunvalvonnan havainnoista ja osallistumalla vuoropuheluun toimialan ja sidosryhmien kanssa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 23.11.2021