Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tutkinta-asioiden teemat ja päätökset

Tilintarkastuslautakunnassa käsitellyissä tutkinta-asioissa teemoina toistuivat muun muassa eri syistä virheelliset tilintarkastuskertomukset, hallinnon tarkastus, toimenpiteet riittävän ja olosuhteisiin soveltuvan tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi, puutteellinen ammatillinen harkinta ja skeptisyys sekä asianmukaisen tilintarkastusdokumentaation puuttuminen.

Yksittäisissä tapauksissa tutkittavina olivat myös esimerkiksi tilintarkastajan riippumattomuus, ammattieettisten periaatteiden noudattaminen, puutteellinen raportointi lähipiirilainoista ja erityislainsäädännön edellyttämä raportointi. Kahdessa tapauksessa tilintarkastajalle annettiin varoitus muun ohessa tilintarkastuksen suorittamisesta ilman asianmukaista valintaa tilintarkastajaksi. Myös aikaisempina vuosina tilintarkastuslautakunta on antanut useita päätöksiä, joissa on otettu kantaa tilintarkastajalta vaadittaviin valintansa lainmukaisuutta varmistaviin toimiin.

Tilintarkastajien laaduntarkastuksen hylätty -tulokset

Kertomusvuoden aikana tilintarkastuslautakunta käsitteli 19 tutkinta-asiaa, jotka koskivat vuosien 2017 ja 2018 laaduntarkastusten hylätty -tulosten edellyttämiä toimenpiteitä. Tilintarkastuslautakunta päätti peruuttaa kahden tilintarkastajan hyväksymisen ja antoi varoituksen 13 tilintarkastajalle sekä huomautuksen kahdelle tilintarkastajalle. Kahden tilintarkastajan osalta tutkinta-asian käsittely raukesi oma-aloitteisen tilintarkastajan hyväksymisestä luopumisen vuoksi.

Lisätietoa tilintarkastuslautakunnan päätöksistä

Tilintarkastuslautakunnan päätökset seuraamusten määräämisestä ovat kokonaisuudessaan luettavissa lautakunnan verkkosivuilla. Siirry sivulle tästä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021