Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tutkinta-asioiden määrät 2019

Vuoden 2019 alussa tilintarkastusvalvonnassa oli avoinna 67 tutkinta-asiaa ja vuoden 2019 aikana käsiteltäväksi tuli 52 uutta tutkinta-asiaa. Tutkinta-asioista 31 ratkaistiin siten, ettei asiaa viety tilintarkastuslautakunnan ratkaistavaksi, koska saadun selvityksen mukaan ei ollut syytä epäillä tilintarkastajan toimineen tilintarkastuslain vastaisesti eikä esittää tilintarkastuslain mukaisten seuraamusten määräämistä. Tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi vietiin kaikkiaan 37 tutkinta-asiaa. Vuoden 2019 päättyessä tilintarkastusvalvonnassa oli vireillä 51 tutkinta-asiaa.

Taulukossa 1 on kuvattu tutkinta-asioiden määrät ja lähteet vuosina 2018 ja 2019. Yhdessä tutkinta-asiassa voi olla osallisena useampi henkilötilintarkastaja tai henkilötilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö.

Taulukko 1. Tutkinta-asioiden lähteet, määrät ja käsittely vuosina 2019 ja 2018

Taulukossa 1 on uusia tutkinta-asioita tullut laaduntarkastusten 2019 kautta ollut vuonna 2019 kaikkiaan neljätoista, joista kaksitoista on saanut PRH:n laaduntarkastuksessa hylätty -tuloksen. Vuonna 2018 seitsemän tapausta on saanut laaduntarkastuksessa hylätty-tuloksen. Tutkinta-asioista yksi on siirtynyt tutkintaan tilintarkastusyhteisön ja yhdeksän henkilötilintarkastajan laaduntarkastuksesta. TILAssa vuonna 2019 käsiteltyjä laaduntarkastuksia on 23, joista yhdeksäntoista ovat laaduntarkastuksen hylätty-tuloksen perusteella lautakuntaan vietyä asiaa.

Tutkinta-asian lähde
Avoimet tutkinta-asiat vuoden alussa
Uudet tutkinta-asiat vuoden aikana
Käsitelty TILAssa vuoden aikana
Käsitelty TIVAssa vuoden aikana
Avoimet tutkinta-asiat vuoden lopussa
Kantelu 2019 (2018)
44 (40)
37 (36)
12 (10)
26 (22)
43 (44)
Laaduntarkastus 2019 (2018)
17 (11)
14* (17)**
23*** (11)
2 (0)
6 (17)
Oma-aloitteinen 2019 (2018)
6 (4)
1 (5)
2 (3)
3 (0)
2 (6)
Yhteensä 2019 (2018)
67 (55)
52 (58)
37 (24)
31 (22)
51 (67)
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021