Tilintarkastuslautakunnan ratkaisukäytäntöä vuodelta 2020 - esimerkkejä päätöksistä

Vuonna 2020 tilintarkastuslautakunta käsitteli 14 tutkinta-asiaa (v. 2019/37). Tutkinta-asiat koskivat:

  • yhdeksää KHT-tilintarkastajaa
  • neljää HT-tilintarkastajaa
  • kahta JHT-tilintarkastajaa, ja
  • viittä tilintarkastusyhteisöä.

Yhdelle KHT-tilintarkastajalle määrättiin tilintarkastuslain 10 luvun 3 §:n nojalla kuuden kuukauden määräaikainen kielto toimia tilintarkastajana.

Tilintarkastuslautakunta antoi varoituksen kahdelle KHT-tilintarkastajalle, yhdelle HT-tilintarkastajalle ja yhdelle tilintarkastusyhteisölle sekä huomautuksen yhdelle KHT-tilintarkastajalle ja yhdelle JHT-tilintarkastajalle. Viiden KHT-tilintarkastajan, kolmen HT-tilintarkastajan, yhden JHT-tilintarkastajan ja viiden tilintarkastusyhteisön kohdalla ei katsottu olevan syytä seuraamuksen antamiseen.

Tilintarkastuslautakunnan määräämät seuraamukset
2020 2019
Huomautus210
Varoitus 4 16
Hyväksymisen peruuttaminen 0 2
Määräaikainen toimintakielto 1 0
Seuraamusmaksu 0 0

Tilintarkastuslautakunta käsitteli 26 oikaisuvaatimusasiaa (v. 2019/26). Oikaisuvaatimukset koskivat tilintarkastajatutkintojen vastausten arvostelua, päätöksiä tilintarkastajien laaduntarkastuksen tuloksista, tilintarkastajatutkintoihin hyväksymistä, poikkeusluvan myöntämistä tilintarkastajan toimikauden enimmäiskestoon ja tilintarkastajan määräämistä tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n nojalla.

Tutkinta-asioiden teemat ja päätökset

Tilintarkastuslautakunnassa käsitellyissä tutkinta-asioissa teemoina esiintyivät muun muassa tilintarkastuskertomusten ja muun raportoinnin oikeellisuuden arviointi, hallinnon tarkastus, toimenpiteet riittävän ja olosuhteisiin soveltuvan tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi, ammatillisen harkinnan ja skeptisyyden asianmukaisuuden arviointi sekä kysymys riittävän tilintarkastusdokumentaation olemassaolosta. Yksittäisissä tapauksissa tutkittavina olivat myös esimerkiksi tilintarkastajan riippumattomuus, ammattieettisten periaatteiden noudattaminen ja osakeyhtiölain 9 luvun mukaiset lakisääteiset lausunnot ja todistukset.

Tilintarkastuslautakunnan päätökset seuraamusten määräämisestä ovat luettavissa lautakunnan verkkosivuilla.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.03.2021