Tutkinta-asioiden määrät 2021

Vuoden 2021 alussa tilintarkastusvalvonnassa oli avoinna 33 tutkinta-asiaa ja vuoden 2021 aikana käsiteltäväksi tuli 88 uutta tutkinta-asiaa. Tutkinta-asioista 53 ratkaistiin siten, ettei asiaa viety tilintarkastuslautakunnan ratkaistavaksi, koska saadun selvityksen mukaan ei ollut syytä epäillä tilintarkastajan toimineen tilintarkastuslain vastaisesti eikä esittää tilintarkastuslain mukaisten seuraamusten määräämistä. Tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi vietiin kaikkiaan 27 tutkinta-asiaa. Vuoden 2021 päättyessä tilintarkastusvalvonnassa oli vireillä 41 tutkinta-asiaa.

Taulukossa on kuvattu tutkinta-asioiden määrät ja lähteet vuosina 2021 ja 2020. Yhdessä tutkinta-asiassa voi olla osallisena useampi henkilötilintarkastaja tai henkilötilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö.

Tutkinta-asioiden lähteet, määrät ja käsittely vuosina 2021 ja 2020
Tutkinta-asian lähde Avoimet tutkinta-asiat vuoden alussa Uudet tutkinta-asiat vuoden aikana Käsitelty TILAssa vuoden aikana Käsitelty TIVAssa vuoden
aikana
Avoimet tutkinta-asiat
vuoden lopussa
Kantelu 2021 (2020) 31 (43)54 (28)11 (13)
49 (29)
25 (31)
Laaduntarkastus 2021 (2020) 1 (6) 11 (0)
10 (1)1 (4)
1 (1)
Oma-aloitteinen 2021 (2020) 1 (2) 23 (3)6 (0)3 (2)15 (1)
Yhteensä 2021 (2020) 33 (51) 88 (31)
27 (14)53 (35)41 (33)

Seuraavilla sivuilla käsitellään tilintarkastuslautakunnan ja tilintarkastusvalvonnan ratkaisukäytäntöä päätetyissä ja ratkaistuissa tutkinta-asioissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022