Tilintarkastajien laaduntarkastukset

Teemme laaduntarkastuksia yksittäisille tilintarkastajille riskiperusteisesti tai kolmen vuoden välein, jos tilintarkastaja tarkastaa PIE-yhteisöjä. Teemme yhteisöissä toimiville tilintarkastajille laaduntarkastuksia siten myös vuosina, jolloin yhteisön laadunvalvontajärjestelmää ei testata.

Laaduntarkastuksessa on vuosien 2016-2018 aikana läpikäyty 30 PIE-tilintarkastustoimeksiantoa.

Tilintarkastajien laaduntarkastusten päätelmät

PRH:n tilintarkastusvalvonnan päätelmä tilintarkastajien laaduntarkastuksesta on

 • laatuvaatimukset täyttyvät tai

 • laatuvaatimukset eivät täyty.


Vuoden 2016 aikana PIE-tilintarkastustoimeksiantojen tarkastukset sisältyivät laadunvalvontajärjestelmän tarkastamiseen, eikä niiden perusteella annettu erillisiä päätelmiä.

Vuosien 2017-2018 aikana laaduntarkastettujen PIE-toimeksiantojen tilintarkastustyön perustella 16 tilintarkastajaa sai päätelmän, jonka mukaan tilintarkastustyön laatuvaatimukset täyttyvät. Neljän tilintarkastajan kohdalla laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella.

PIE-tilintarkastustoimeksiantoja koskevat havainnot

PRH:n tilintarkastusvalvonta läpikävi laaduntarkastuksessa 30 PIE-tilintarkastustoimeksiantoa. Näissä tehtiin havaintoja muun muassa seuraavissa aihe-alueissa:

 • toimeksiantokohtainen laadunvalvontatarkastus

 • liikevaihdon tarkastus

 • dokumentointi

 • muistiotositteiden tarkastus

 • olennaisuuden määrittäminen

 • toimeksiantojen läpikäynti

 • tilinpäätöksen laatimisprosessin tarkastustoimenpiteet

 • vaihto-omaisuuden tarkastus

 • konsernitilinpäätöksen tarkastus

 • kontrolliperusteinen tarkastus ja kontrollien testaus

 • rahoitustuottojen ja -kulujen tarkastus

 • kommunikointi johdon ja hallintoelinten kanssa

 • lähipiiriasioiden tarkastus.Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.03.2022