Toteutetut valvontatoimet ja määrätyt seuraamukset

Yhden toimeksiannon tilintarkastustyössä havaittujen puutteiden vuoksi tilintarkastajan toiminta siirrettiin tutkintaan. Tilintarkastuslautakunta antoi tilintarkastajalle varoituksen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.03.2022