Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yhteenveto laaduntarkastuksista 2019-2021 tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat (PIE)

Tähän yhteenvetoraporttiin sisältyvät laaduntarkastuksen kohteena olleet tilintarkastusyhteisöt, joiden tilintarkastusasiakkaisiin on kuulunut yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE-yhteisöjä) vuosina 2019-2021. Kyseisellä ajanjaksolla Suomessa toimi noin kymmenisen tilintarkastusyhteisöä, jotka hoitivat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastustoimeksiantoja. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonta esittää tietoja tilintarkastajien laaduntarkastuksista siltä osin kuin tilintarkastajan työn laatua on arvioitu PIE-toimeksiannossa tehdyn työn perusteella.

Tilintarkastusvalvonta esittelee tässä yhteenvedossa Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) tilintarkastusasetuksen N:o 537/2014 perusteella annettavat kootut tiedot laaduntarkastusten perusteella tehdyistä havainnoista ja päätelmistä, annetuista suosituksista ja suositusten toteuttamisen seurannasta, toteutetuista valvontatoimista ja määrätyistä seuraamuksista.

Lisäksi tilintarkastusvalvonta esittää yleistä tietoa tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksen osa-alueista, laaduntarkastuksen etenemisestä käytännössä sekä tulosten arvioinnista.

Laaduntarkastuksen kohteena kahdeksan tilintarkastusyhteisöä

Laaduntarkastuksen kohteena oli vuosina 2019 -2021 kahdeksan tilintarkastusyhteisöä, joilla on listayhtiöitä, pankkeja tai vakuutusyhtiöitä asiakkainaan.

Päätökset ja raportit

PRH:n tilintarkastusvalvonta antoi laaduntarkastuksen päätteeksi kuudelle yhteisölle päätöksen ja raportin. Kahden yhteisön laaduntarkastusta koskeva raportointi on kesken 31.12.2021 mennessä. Raportissa kerrottiin keskeiset havainnot ja päätelmät laaduntarkastuksesta. Lisäksi yhteisöä pyydettiin selvittämään havaintojen juurisyyt ja laatimaan toimenpidesuunnitelma niiden poistamiseksi. Kaikki päätökset ovat lainvoimaisia.

Laaduntarkastusten päätelmät

PRH:n tilintarkastusvalvonta katsoi neljän tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmän saavuttavan kohtuullisen varmuuden siitä, että yhteisö saavuttaa laatuun liittyvät tavoitteet. Kahden yhteisön järjestelmässä todettiin puutteita ja haavoittuvuuksia, jotka voivat vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen.

Havainnot laadunvalvontajärjestelmistä

PRH:n tilintarkastusvalvonta havaitsi kokonaisarviointiin vaikuttaneita puutteita muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

  • seuranta: tilintarkastusyhteisön laadunvalvonnan periaatteiden ja menettelytapojen seuranta; todettujen puutteellisuuksien arvioiminen, kommunikoiminen ja korjaaminen
  • toimeksiannon suorittaminen: toimeksiantokohtainen laadunvalvontatarkastus.

Havainnot toimeksiantojen suorittamisessa

PRH:n tilintarkastusvalvonta on laaduntarkastuksissa käynyt läpi 34 PIE-tilintarkastustoimeksiantoa vuosien 2019-2021 aikana. Tilintarkastustoimeksiantojen suorittamisessa tehtiin eniten havaintoja toimeksiantokohtaisesta laadunvalvontatarkastuksesta, liikevaihdon tarkastuksesta, tarkastusvaliokunnalle/hallitukselle esitettävästä lisäraportista, pääkirjanpitovientien ja muiden oikaisujen tarkastuksesta sekä tilinpäätöksen tarkastuksesta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 31.03.2022