Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Laaduntarkastuksen eteneminen käytännössä

PRH:n tilintarkastusvalvonta tekee laaduntarkastuksia tilintarkastusyhteisöille.

Yhteisön laadunvalvontajärjestelmän tarkastus etenee alla esitettävän kulkukaavion mukaan:

  • PRH:n päätös – yhteisön laaduntarkastus käynnistyy PRH:n antamalla päätöksellä.
  • Aineistot PRH:lle – yhteisö toimittaa pyydetyt laadunvalvonta-järjestelmään liittyvät dokumentit ja materiaalit PRH:lle ja laadunvarmistuksen asiantuntijat tutustuvat aineistoon.
  • Tarkastuskäynti – yhteisön tarkastuskäynnin yhteydessä laadun-varmistuksen asiantuntijat käyvät läpi materiaalia, haastattelevat yhteisön edustajia ja suorittavat laadunvalvontajärjestelmälle erilaisia testauksia.
  • Havaintomuistio – osana kuulemismenettelyä PRH antaa yhteisölle kommentoitavaksi muistion tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista.
  • Yhteisön kommentit – PRH käy läpi yhteisön antamat kommentit ja arvioi niiden vaikutuksen laaduntarkastuksen havaintoihin ja päätelmiin.
  • Päätös ja raportti – PRH antaa yhteisölle päätöksen ja raportin.
Kuva 1. Tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksen eteneminen käytännössä


PRH:n tilintarkastusvalvonnan yhteisölle antama päätös laaduntarkastuksesta ja sen liitteenä oleva laaduntarkastusraportti ovat julkisia asiakirjoja. Tilintarkastusvalvonta noudattaa asiakirjojen käsittelyssä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 23.03.2022