Ilmoitus tilintarkastajan toiminnasta

Tilintarkastajan toimintaa koskevan ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Ilmoituksen tekeminen ei vaadi, että ilmoittaja olisi osallinen itse ilmoituksen kohteena olevaan asiaan. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kenen tilintarkastajan toimintaa moititaan, missä asiassa ja millä perusteilla. Ilmoitukseen voi liittää mukaan kirjallista selvitystä. Tilintarkastusvalvonta pyytää aina ilmoituksen kohteena olevalta tilintarkastajalta hallintolain kuulemisvelvoitteen mukaisesti vastineen ilmoitukseen..

Ilmoituksen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tilintarkastusvalvonta@prh.fi, suojatulla sähköpostilla osoitteessa https://turvaviesti.prh.fi/ tai postitse Patentti- ja rekisterihallitus, Tilintarkastusvalvonta, 00091 PRH. Lue lisää suojatun sähköpostin lähettämisestä.

Ilmoittajaa ei pidetä hallintolain ja Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön mukaan asianosaisena tilintarkastajan valvontaa koskevassa asiassa. Tilintarkastajan antamaa vastinetta ei automaattisesti lähetetä ilmoittajalle. Ilmoittaja voi saada pyynnöstä asiaan liittyviä asiakirjoja, ei kuitenkaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan salassa pidettäviä tietoja. Ilmoittaja voi harkintansa mukaan kommentoida tilintarkastajan vastinetta, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Tilintarkastusvalvonta toimittaa ilmoittajalle tiedoksi ratkaisun asiassa. Ilmoittaja ei ole asianosainen, joten hänellä ei myöskään ole oikeutta valittaa ratkaisusta. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi. Ilmoituksen tekemisestä ei peritä maksua.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.10.2021