JHT-tutkinto

Tilintarkastajatutkintojärjestelmä uudistui 1.1.2016.

Uusi JHT-tutkinto on erikoistumistutkinto, jonka voi jatkossa suorittaa tilintarkastajan perustutkinnon suorittamisen jälkeen. JHT-tutkinto järjestetään kerran vuodessa. PRH päättää JHT-tutkinnon ajankohdasta ja paikasta.

JHT-tutkinto antaa valmiudet työskennellä julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävissä ja niihin rinnastettavissa tehtävissä.

Vanhan JHTT-tutkinnon loppuun saattaminen

Henkilöt, joilla on voimassa oleva JHTT-tutkinto-oikeus, voivat osallistua myös jatkossa JHTT-tutkintoon. Tutkinto-oikeus on voimassa myöntämisvuoden lisäksi neljä seuraavaa vuotta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.02.2017