Keskeneräisten tutkintojen loppuun saattaminen

Tälle sivulle kootaan tietoa käynnissä olevien vanhan tutkintojärjestelmän mukaisten tutkintojen suorittajille.

HTM-tutkinto

Jos olet suorittanut hyväksytysti toisen osan HTM-tutkinnosta vuonna 2012–2015, voit osallistua suorittamaan hylättyä osaa vastaavaa HT-tutkinnon osaa. HTM-tutkinnon yhden osan hyväksytty suoritus on voimassa osasuorituksen hyväksymisvuotta seuraavan viidennen kalenterivuoden loppuun.

KHT-tutkinto

Jos olet suorittanut hyväksytysti toisen osan KHT-tutkinnosta vuonna 2012–2015, voit osallistua suorittamaan hylättyä osaa vastaavaa KHT-tutkinnon osaa. KHT-tutkinnon yhden osan hyväksytty suoritus on voimassa osasuorituksen hyväksymisvuotta seuraavan viidennen kalenterivuoden loppuun.

JHTT-tutkinto

Henkilöt, joilla on voimassa oleva JHTT-tutkinto-oikeus, voivat osallistua myös jatkossa JHTT-tutkintoon. Tutkinto-oikeus on voimassa myöntämisvuoden lisäksi neljä seuraavaa vuotta.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.02.2017