Tilintarkastajan perustutkinto (HT-tutkinto)

Tilintarkastajatutkintojärjestelmä uudistui 1.1.2016.

Tilintarkastusalan perustutkinto on HT-tutkinto. Tilintarkastajaksi haluavan tulee hankkia HT-pätevyys voidakseen toimia tilintarkastajana. Tämän jälkeen tilintarkastaja voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin (KHT-tutkinto) sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksiin (JHT-tutkinto).

HT-tutkinto järjestetään kerran vuodessa. PRH päättää HT-tutkinnon ajankohdasta ja paikasta.

Vanhan tutkintojärjestelmän aikana hyväksytysti suoritetut HTM-tutkintojen osasuoritukset säilyvät voimassa viiden vuoden ajan. Puuttuvia tutkintojen osia on mahdollisuus suorittaa PRH:ssa siirtymäaikana 2016–2020.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.02.2017