HT-tutkinto

Tilintarkastusalan perustutkinto on HT-tutkinto.

HT-tutkintokokeen sisällöstä määrätään TEM:n asetuksessa tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä (1442/2015).

HT-tutkintokokeen tehtävät liittyvät hakijan valmiuksiin hoitaa itsenäisesti kirjanpitovelvollista yhteisöä, säätiötä ja konsernia koskevia tilintarkastustehtäviä.

PRH päättää HT-tutkintokokeen tehtävien sisällöstä. Tutkintokoe järjestetään suomen ja ruotsin kielellä. Tehtävien osia voi olla myös englannin kielellä.

HT-tutkintokoe on kaksiosainen.

1-osa - Hyvä tilintarkastustapa ja hyvä kirjanpitotapa

HT-tutkintokokeen 1-osa voi sisältää tehtäviä seuraavista aihealueista:

  • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa
  • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntely
  • eri yhteisömuotoja koskeva sääntely
  • tilintarkastukseen liittyvä muu sääntely.

2-osa - Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan muu raportointi

HT-tutkintokokeen 2-osa sisältää kirjallisia tehtäviä tilintarkastuskertomuksen ja muiden tilintarkastajan lausuntojen tai todistusten laatimisesta sekä näiden edellyttämistä tarkastustoimenpiteistä.

Hylätyn osan uusiminen

Jos kokelas suorittaa hyväksytysti vain yhden osan tutkintokokeesta, hän saa yrittää uudelleen hylätyn osan suorittamista seuraavan viiden vuoden ajan ilman, että hänen tarvitsee suorittaa uudelleen tutkinnon molempia osia.

Uusimiskertoja ei ole rajoitettu. Kunkin vuoden HT-tutkintoon on ilmoittauduttava erikseen.

Esimerkiksi vuoden 2017 HT-tutkinnossa hyväksytysti suoritettu osa on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

Arvostelu

Tutkintosuoritus hyväksytään, jos kokelas saa vähintään PRH:n tilintarkastusvalvonnan vahvistaman hyväksymispisterajan mukaisen pistemäärän tutkinnon molemmissa osissa.

PRH julkistaa HT-tutkinnon arvosteluperusteet sen jälkeen, kun tutkintovastausten arvostelu on vahvistettu.

Tutkintojen koetehtävät arvosteluperusteineen
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.01.2021