JHT-erikoistumistutkinto

JHT-tutkintokokeen sisällöstä määrätään TEM:n asetuksessa tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä (1442/2015). JHT-tutkintokokeen tehtävät liittyvät hakijan valmiuksiin hoitaa itsenäisesti julkisyhteisöä ja -konsernia koskevia tilintarkastustehtäviä.

PRH päättää JHT-tutkintokokeen tehtävien sisällöstä. Tutkintokoe järjestetään suomen ja ruotsin kielellä. Tehtävien osia voi olla myös englannin kielellä.

JHT-erikoistumistutkinnon sisältö

JHT-tutkintokoe voi sisältää tehtäviä seuraavista aihealueista:

  • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa
  • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntely
  • eri yhteisömuotoja koskeva sääntely
  • julkishallintoa ja -taloutta koskeva sääntely
  • tilintarkastukseen liittyvä muu sääntely.

JHT-tutkintokoe sisältää tehtäviä julkishallintoa koskevasta sääntelystä, julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta sekä tilintarkastajan raportoinnista ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Arvostelu

Tutkintosuoritus hyväksytään, jos kokelas saa tutkinnossa vähintään PRH:n tilintarkastusvalvonnan vahvistaman hyväksymispisterajan mukaisen pistemäärän.

PRH julkistaa JHT-tutkinnon arvosteluperusteet sen jälkeen, kun tutkintovastausten arvostelu on vahvistettu.

Tutkintojen koetehtävät arvosteluperusteineen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.01.2021