KHT- ja HTM-tutkintojen sisältö

Tutkintojen 1-osa

KHT- ja HTM-tutkinnon 1-osa sisältää tehtäviä seuraavista aihealueista:

  • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa
  • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
  • sisäinen valvonta ja riskienhallinta
  • eri yhteisömuotoja koskeva sääntely
  • tilintarkastukseen liittyvä muu sääntely.

Tutkintojen 2-osa

KHT- ja HTM-tutkinnon 2-osa sisältää tehtäviä tilintarkastuskertomuksen ja muiden tilintarkastajan lausuntojen tai todistusten laatimisesta sekä näiden edellyttämistä tarkastustoimenpiteistä.

KHT- ja HTM-tutkinnon tehtävät liittyvät hakijan valmiuksiin hoitaa itsenäisesti kirjanpitovelvollista yhteisöä ja säätiötä sekä konsernia koskevia tilintarkastustehtäviä.

KHT-tutkinnon tehtävät liittyvät lisäksi hakijan valmiuksiin hoitaa itsenäisesti vaativia julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa yhteisöä ja sen konsernia koskevia tilintarkastustehtäviä.

Tutkintokokeet järjestetään suomen ja ruotsin kielellä.

Vuoden 2016 tutkintojen koetehtävät arvosteluperusteineen

Vuosien 2005-2015 KHT-tutkintojen koetehtävät arvosteluperusteineen

Vuosien 2005-2015 HTM-tutkintojen koetehtävät arvosteluperusteineen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2017