Kelpoisuuskoe ulkomailla hyväksytylle tilintarkastajalle

ETA-valtiossa hyväksytty tilintarkastaja voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi. Hakijan on ennen hyväksymistä suoritettava PRH:n määräämä osa tilintarkastajan ammattitutkinnosta, eli ns. kelpoisuuskokeesta.

Kelpoisuuskoe sisältää tilintarkastusta, kirjanpitoa, eri yhteisömuotoja ja tilintarkastukseen liittyvää muuta kansallista sääntelyä koskevia tehtäviä. Kelpoisuuskokeen tehtävien tulee vastata haettavaa hyväksymistä.

Kelpoisuuskokeen tulee sisältää julkishallinnon ja -talouden sääntelyä koskevia tehtäviä, jos hakija hakee JHT-pätevyyttä.

Kelpoisuuskokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Tehtävien osia voi myös olla englannin kielellä.

Hakijan on osoitettava, että hänet on hyväksytty tilintarkastajaksi toisessa ETA-valtiossa. Kelpoisuuskoe on maksullinen ja se järjestetään pääsääntöisesti HT-, KHT- tai JHT-tutkintotilaisuuden yhteydessä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.06.2019