3 vuoden tilintarkastuskokemus

HT-tutkintoon vaadittavan kokemuksen voi saada vähintään kolmen vuoden kokemuksella tilinpäätösten tai konsernitilinpäätösten tilintarkastuksesta tai vastaavien taloudellisten laskelmien tarkastamisesta

  • tilintarkastajan ohjauksessa tai
  • muussa Euroopan talousalueen valtiossa neuvoston kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin (84/253/ETY) mukaisen lainsäädännön nojalla hyväksytyn henkilön ohjauksessa; tai
  • vastaavat vaatimukset täyttävän hyväksytyn henkilön ohjauksessa muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, kuitenkin enintään kaksi vuotta vaadittavasta kolmesta vuodesta.

Jos HT-hakijan käytännön kokemus ei täyty kolmen vuoden tilintarkastuskokemuksesta, enintään yksi vuosi vaadittavasta käytännön kokemuksesta voi koostua kokemuksesta

  • sisäisenä tarkastajana
  • verotarkastajana
  • kaupunkitarkastajana
  • valtion talouden tarkastusvirastossa muissa kuin tilintarkastustehtävissä tai
  • muussa vastaavassa tehtävässä.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.01.2021