Korkeakoulututkinto

Voit hakea osallistumislupaa tilintarkastajatutkintoon, jos olet suorittanut joko ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon.

Korkeakoulututkinnoista säädetään yliopistolaissa (558/2009) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa.

HT-tutkintoon riittää alempi korkeakoulututkinto

Voit hakea osallistumislupaa HT-tutkintoon, jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon. Korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna ennen tutkintotilaisuutta.

Alempia korkeakoulututkintoja ovat esim.

  • kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
  • tradenomi.

KHT- ja JHT-tutkintoihin tarvitaan ylempi korkeakoulututkinto

Voit hakea osallistumislupaa KHT- tai JHT-tutkintoon, jos olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Ylemmän korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna ennen tutkintotilaisuutta.

Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat esim.

  • kauppatieteiden maisterin tutkinto
  • hallintotieteiden maisterin tutkinto
  • tradenomi (YAMK).

Korkeakoulututkinnon puuttuessa


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.01.2021