Ulkomailla suoritettu tutkinto

Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla, se voidaan hyväksyä tietyin edellytyksin. Ulkomailla tutkinnon suorittaneen hakijan on osoitettava, että hänen suoritta­mansa tutkinto vastaa Suomessa suo­ri­­tet­tavaa korkeakoulututkintoa.

Ulkomailla suo­ri­tet­un korkeakoulututkinnon tunnusta­mispäätök­sen tekee Ope­tus­hal­li­tus. Päätös on maksullinen, ja sitä haetaan Opetushallitukselta erityisel­lä lomak­keel­la. Opetushallituksen sivuilla on lisätietoa ulkomaisen korkeakoulututkinnon tunnustamisesta.Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.11.2021