Vaihtoehtoinen tutkintopolku

Jos sinulla ei ole korkeakoulututkintoa, kaikkia vaadittavia opintoja tai vaadittavaa käytännön kokemusta, sinut voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä HT-, KHT- ja JHT-tutkintoihin. Alla kerrottu lyhyesti eri vaihtoehdoista, lue tarkemmin seuraavilta alasivuilta.

Ammattimaiset tehtävät

Ammattimaisiksi tehtäviksi luetaan

 • toimitusjohtajan,
 • toimitusjohtajan sijaisen,
 • talousjohtajan,
 • sisäisen tarkastajan tehtävät
 • tai muut vastaavat tehtävät yksityisellä tai julkisella sektorilla.


Voit hakea tutkintoon seuraavissa tilanteissa:

Korkeakoulututkinto puuttuu ja haluat osallistumisluvan HT-tutkintoon:

 • päätoimisesti 7 vuotta ammattimaisissa tehtävissä


Ylempi korkeakoulututkinto puuttuu ja haluat osallistumisluvan KHT-/JHT-tutkintoon:

 • ammattimaisesti 5 vuotta HT-tilintarkastajana, tai
 • päätoimisesti 7 vuotta ammattimaisissa tehtävissä


Tilintarkastuksen käytännön kokemus puuttuu ja haluat osallistumisluvan HT-tutkintoon

 • päätoimisesti 15 vuotta ammattimaisissa tehtävissä


Opinnot puutteelliset ja haluat osallistumisluvan HT-tutkintoon (voit korvata pienen osan opinnoista lisätehtävillä)

 • päätoimisesti 7 vuotta ammattimaisissa tehtävissä


Opinnot puutteelliset ja haluat osallistumisluvan JHT-tutkintoon (voit korvata pienen osan opinnoista lisätehtävillä)

 • ammattimaisesti 5 vuotta HT-tilintarkastajana, tai
 • päätoimisesti 7 vuotta ammattimaisissa tehtävissä


Kokemuksesta voi tutkintoajankohtana puuttua korkeintaan 12 kuukautta.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.01.2021