Tilintarkastuksen kokemuksen puuttuessa

Jos hakijalla ei ole kolmen vuoden tilintarkastuksen kokemusta, voidaan hänet hyväksyä HT-tutkintoon, jos hän on toiminut päätoimisesti 15 vuotta

  • toimitusjohtajana
  • toimitusjohtajan sijaisena
  • talousjohtajana
  • sisäisenä tarkastajana
  • muussa vastaavassa tehtävässä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Jos hakijalta puuttuu lisäksi korkeakoulututkinto, yllä oleva 15 vuoden kokemus korvaa myös ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon puuttumisen.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019