Opintojen puuttuessa

Jos sinulla on pitkä ammattimainen kokemus, mutta et ole suorittanut kaikkia vaadittuja opintoja, voit korvata tietyn määrän opintoja suorittamalla lisätehtäviä.

HT-tutkinto

Sinulla on mahdollisuus suorittaa lisätehtäviä HT-tutkinnon yhteydessä, jos olet toiminut vähintään 7 vuotta päätoimisesti

  • toimitusjohtajana
  • toimitusjohtajan sijaisena
  • talousjohtajana
  • sisäisenä tarkastajana
  • muussa vastaavassa tehtävässä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

HT-tutkinnon yhteydessä suoritettavilla lisätehtävillä voit korvata enintään

  • 6 opintopistettä tai 4 opintoviikkoa tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoja
  • 6 opintopistettä tai 4 opintoviikkoa kauppa- ja taloustieteenopintoja ja
  • 6 opintopistettä tai 4 opintoviikkoa oikeustieteen opintoja.

JHT-tutkinto

Sinulla on mahdollisuus suorittaa lisätehtäviä JHT-tutkinnon yhteydessä, jos olet toiminut vähintään

  • 5 vuotta ammattimaisesti HT-tilintarkastajana, tai
  • 7 vuotta päätoimisesti toimitusjohtajana, toimitusjohtajan sijaisen, talousjohtajan, sisäisen tarkastajan tehtävässä tai muussa vastaavassa tehtävässä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

JHT-tutkinnon yhteydessä suoritettavilla lisätehtävillä voit korvata enintään 6 opintopistettä tai 4 opintoviikkoa julkissektorin opintoja.

Lisätehtävät

Tilintarkastusvalvonta päättää korvattavien opintojen sisällön ja laajuuden perusteella lisätehtävien sisällöstä ja laajuudesta. Lisätehtäviä ei suoriteta tutkintotilaisuuden yhteydessä vaan sen jälkeen. Lisätehtäviä suorittamaan hyväksytyt henkilöt saavat erilliset ohjeet lisätehtävien suorittamisesta tutkintoajankohdan jälkeen.

Voit suorittaa lisätehtävät vain jos opintovaatimukset, lisätehtäviä lukuun ottamatta, täyttyvät tutkintotilaisuuden ajankohtaan mennessä. Sinulle määrättyjen lisätehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin sinut voidaan hyväksyä HT- tai JHT-tilintarkastajaksi.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019