Yleiset edellytykset

Jos haet tilintarkastajaksi, sinun tulee täyttää yleisiä edellytyksiä koskevat vaatimukset.

Hakijan on oltava luonnollinen henkilö,

  • joka ei ole konkurssissa
  • joka ei ole liiketoimintakiellossa
  • joka ei ole vajaavaltainen
  • jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu
  • jolle ei ole määrätty edunvalvojaa
  • joka ei ole osoittanut toiminnallaan olevansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään.

Yleisten edellytysten todentaminen

PRH tarkistaa hakijoiden yleisten edellytysten täyttymisen asianomaisista viranomaistodistuksista. Näitä ovat

  • todistus siitä, ettei hakijaa vastaan ole vireillä konkurssiasiaa
  • holhousasioiden rekisteriote, josta tarkastetaan, ettei henkilön toimikelpoisuutta ole rajoitettu eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa
  • rikosrekisteriote
  • todistus siitä, ettei hakija ole liiketoimintakiellossa.

Sopimattomuus tilintarkastajaksi

Henkilö on sopimaton tilintarkastajan tehtävään, jos hänet on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen tai viiden viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen rikoksesta. Tyypillisiä sopimattomuutta osoittavia rikoksia ovat erilaiset talousrikokset, kuten kirjanpitorikokset, velallisen rikokset, erilaiset petokset, kavallukset ja väärennös- ja verorikokset.

Henkilöä ei myöskään pidetä sopivana tehtävään, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton tilintarkastajan tehtävään. Ilmeistä sopimattomuutta osoittaa esimerkiksi se, että henkilö on antanut paikkaansa pitämättömiä tietoja tilintarkastusvalvonnalle.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019