Tutkintojaosto

Tutkintojaosto laatii tilintarkastajatutkintokokeiden tehtävät ja arvosteluperusteet sekä arvostelee tutkintokokeiden vastaukset. Tutkintojaosto laatii PRH:n tilintarkastusvalvonnalle esityksen tutkintokokeiden arvosteluperusteiden vahvistamisesta, tutkintokokeiden hyväksymispisterajoista sekä vastausten arvostelusta. Jaosto käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Jaoston kokoonpano

Tutkintojaoston jäsenet nimetään tehtävään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtaja

KHT-tilintarkastaja Tuomas Honkamäki (2015–2017)

Jäsenet

HT-tilintarkastaja Tuula Mahlberg (2016–2018)

KHT-, JHT-tilintarkastaja Juha Huuskonen (2016–2018)

Päällikkö Hanna Kattainen, PRH

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.04.2016