Tutkintojaosto

Tutkintojaosto laatii tilintarkastajatutkintokokeiden tehtävät ja arvosteluperusteet sekä arvostelee tutkintokokeiden vastaukset. Tutkintojaosto laatii PRH:n tilintarkastusvalvonnalle esityksen tutkintokokeiden arvosteluperusteiden vahvistamisesta, tutkintokokeiden hyväksymispisterajoista sekä vastausten arvostelusta. Jaosto käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Jaoston kokoonpano

Tutkintojaoston jäsenet nimetään tehtävään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtaja

HT-,KHT-tilintarkastaja Aleksi Martamo (2021–2023)

Jäsenet

HT-tilintarkastaja Tuula Ossa (2019–2021)

HT-, JHT-tilintarkastaja Minna Ainasvuori (2019–2021)

Tiimiesimies, tilintarkastajien hyväksyminen ja valvonta, PRH Hanna Kattainen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.06.2021