Tutkintotulokset 2018

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vahvistanut 7.12.2018 vuoden 2018 tilintarkastajatutkintojen tulokset. PRH hyväksyi 71 henkilön suorituksen HT- ja HTM-tutkinnossa, 48 henkilön KHT-tutkinnossa, 4 henkilön JHT-tutkinnossa sekä 8 henkilön siirtymäkokeessa. Aiemman tutkintojärjestelmän mukaisessa KHT-tutkinnossa PRH hyväksyi 7 henkilön suoritukset.

Erikoistumistutkinnon suorittaneella pitää olla HT-tutkinto suoritettuna, jotta hänet voidaan hyväksyä KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi. Jos henkilö suorittaa hyväksytysti vain erikoistumistutkinnon, on suoritus voimassa viisi tutkintovuotta seuraavaa kalenterivuotta.

Tilintarkastajan hyväksymistä hakeneilla henkilöillä on oikeus käyttää tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty PRH:n tilintarkastusvalvonnan pitämään tilintarkastajarekisteriin. Tätä ennen he antavat käräjäoikeudelle tilintarkastajan vakuutuksen.

Tilintarkastajatutkinnon suorittaneet 2018

Lähetämme sähköpostitse tiedon tutkinnon hyväksymisestä niille henkilöille, jotka eivät ole antaneet lupaa julkaista nimeään.

Lähetämme päätökset pisteliitteineen tutkintotuloksista kaikille osallistujille lähiaikoina.

Kutsu uusille tilintarkastajille: Vakuutuksen antaminen ja onnittelutilaisuus

Todistusten toimittaminen tilintarkastusvalvonnalle

Hanna Kattainen
Päällikkö, tilintarkastajien hyväksyminen ja rekisteröinti
Tilintarkastusvalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5859Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.12.2018