Tutkintotulokset 2020

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vahvistanut 7.12.2020 vuoden 2020 tilintarkastajatutkintojen tulokset. PRH hyväksyi 69 henkilön suorituksen HT-tutkinnossa, 55 henkilön KHT-tutkinnossa, 9 henkilön JHT-tutkinnossa sekä 2 henkilön siirtymäkokeessa. Aiemman tutkintojärjestelmän mukaisessa KHT-tutkinnossa PRH hyväksyi yhden henkilön suorituksen.

Erikoistumistutkinnon suorittaneella pitää olla HT-tutkinto suoritettuna, jotta hänet voidaan hyväksyä KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi. Jos henkilö suorittaa hyväksytysti vain erikoistumistutkinnon, on suoritus voimassa viisi tutkintovuotta seuraavaa kalenterivuotta.

Tilintarkastajan hyväksymistä hakeneilla henkilöillä on oikeus käyttää tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty PRH:n tilintarkastusvalvonnan pitämään tilintarkastajarekisteriin. Tätä ennen he antavat käräjäoikeudelle tilintarkastajan vakuutuksen.

Tilintarkastajatutkinnon suorittaneet 2020

Lähetämme sähköpostitse tiedon tutkinnon suorittamisesta hyväksytysti niille henkilöille, jotka eivät ole antaneet lupaa julkaista nimeään.

Lähetämme päätökset pisteliitteineen tutkintotuloksista kaikille osallistujille lähiaikoina.

Vakuutuksen antaminen

Todistusten toimittaminen tilintarkastusvalvonnalle

Hanna Kattainen
Tiimiesimies
Tilintarkastajatutkinnot, tilintarkastajien hyväksyminen, valvontatietoilmoitukset ja rekisteriasiat
Tilintarkastusvalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.12.2020