Tutkintotulokset 2017

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vahvistanut 7.12.2017 vuoden 2017 tilintarkastajatutkintojen tulokset. PRH hyväksyi 59 henkilön suorituksen HT-tutkinnossa, 36 henkilön KHT-tutkinnossa, 4 henkilön JHT-tutkinnossa sekä 10 henkilön siirtymäkokeessa.

Erikoistumistutkinnon suorittaneella pitää olla HT-tutkinto suoritettuna, jotta hänet voidaan hyväksyä KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi. Jos henkilö suorittaa hyväksytysti vain erikoistumistutkinnon, on suoritus voimassa viisi tutkintovuotta seuraavaa kalenterivuotta.

PRH hyväksyi lisäksi aiemman tutkintojärjestelmän mukaisia, keskeneräisiä tutkintosuorituksia. HTM-tutkinnon suoritti hyväksytysti 4 henkilöä ja vanhan KHT-tutkinnon 10 henkilöä. Lisäksi 2 henkilön suoritus JHTT-tutkinnossa hyväksyttiin.

Tutkinnoissa hyväksytyillä henkilöillä on oikeus käyttää tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty PRH:n tilintarkastusvalvonnan pitämään tilintarkastajarekisteriin. Tätä ennen he antavat käräjäoikeudelle tilintarkastajan vakuutuksen.

Tilintarkastajatutkinnon suorittaneet 2017

Lähetämme sähköpostitse tiedon tutkinnon hyväksymisestä niille henkilöille, jotka eivät ole antaneet lupaa julkaista nimeään.

Lähetämme päätökset pisteliitteineen tutkintotuloksista kaikille osallistujille lähiaikoina.

Kutsu uusille tilintarkastajille: Vakuutuksen antaminen ja onnittelutilaisuus

Todistusten toimittaminen tilintarkastusvalvonnalle

Hanna Kattainen
Päällikkö, tilintarkastajien hyväksyminen
Tilintarkastusvalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5859


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.12.2017