Tilintarkastajatutkinnon suorittaneet

HT-tutkinto

HT-tutkinnossa hyväksyttiin 59 henkilöä, joista 56 on antanut luvan julkaista nimensä. He ovat:

Ahonen Reetta Emilia
Alho Erno Erkki Ilmari
Alm Aleksi Mikael
Cederholm-Bézard Therése Anna Maria
Eskelinen Topi Matias
Haapalehto Matias Sakari
Haglund Daniel Carl Ludvig
Hakamäki Niina Tuulia
Halkosaari Ville Matias
Hietanen Terhi Tuulikki
Hirvonen Niina Sini Marika
Holmström Maria Anna Kristina
Holopainen Matti Mikael
Hyvönen Valtteri Sakari
Immonen Maria
Jakonen Ville Ilmari
Juurinen Heini Helena
Karlsson Jarno Henrik
Kauppila Patrick Gabriel
Kauranen Erno Juhani
Koivisto Pauliina Katariina
Kontiainen Juha Pekka Antero
Kyrkkö Roni Juhani
Lakula Emmi Maria
Larinen Hanne Susanna
Liedes Anna-Reetta Emilia
Lindström Matti Isak
Lähteenmaa Lauri Jaakoppi
Meronen Jaakko Tapio
Moisio Matti Olavi
Nevalainen Tapio Antero
Nurkkala Miika Johannes
Oinonen Kalle Anton
Paananen Matti Juhani
Palomäki Mikko Juhani
Päärnä Sanna Kaarina
Ramu Toni Mikael
Rantala Emmi Lotta Sofia
Riihentupa Sanna Maria Kristiina
Riipi Perttu Arvid
Ristevirta Joni Henrik
Ruponen Tommi Kalevi
Rönnlund Ingela Josefin
Sinervo Nora Marianne
Sköld Johan Mikael
Stenberg Samuli Aleksanteri
Susitaival Mikko Paavo Johannes
Syrjälä Hannu Sakari
Tamminen Pepe Waltteri
Trontti Eeva-Liisa
Tuominen Jussi Pekka
Tuuna Sampo Pellervo
Valkama Noora Elisa Marjaana
Vikström Fredrik Leonard
Ylimartimo Emmi Juulia
Yli-Tuomola Hanna Helena

KHT-tutkinto

KHT-tutkinnossa hyväksyttiin 36 henkilöä, joista 35 on antanut luvan julkaista nimensä. He ovat:

Haapalehto Matias Sakari
Halkosaari Ville Matias
Holmström Maria Anna Kristina
Immonen Maria
Järvinen Mika Petteri
Karinen Nelli Maaria
Koiranen Jukka Tuomas Tapani
Kontiainen Juha Pekka Antero
Kunttu Lauri Elias
Kylänpää Tuomas Lauri-Matti
Kyrkkö Roni Juhani
Lakula Emmi Maria
Laurila Matti Antero
Lähteenmaa Lauri Jaakoppi
Meronen Jaakko Tapio
Nevalainen Tapio Antero
Nikkonen Emma Kaisu Maaria
Nurkkala Miika Johannes
Oinonen Kalle Anton
Ojanperä Ella Greta Elise
Paananen Matti Juhani
Palmola Matias
Pieniniemi Niko Matias
Piirala Saara Annukka
Post Timo Tapio
Posti Jani Jaakko Samuli
Poutanen Arto Kalevi
Räikkönen Tiina Susanna
Saura Ilkka Petteri
Sievänen Essi Johanna
Suutari Riina Pauliina
Tuominen Jussi Pekka
Tuuna Sampo Pellervo
Valkonen Ville Petteri
Vuorela Jonas Kalle

JHT-tutkinto

JHT-tutkinnossa hyväksyttiin seuraavat 4 henkilöä:
Hakamäki Seija Irmeli
Heikkinen Heidi Riikka Hannele
Keskinen Hanna-Leena
Paananen Emma Heidi Maria

Siirtymäkoe

Siirtymäkokeessa hyväksyttiin seuraavat 10 henkilöä:

Kangasharju Kirsi Riitta Sanelma
Karhu Ilari Samuli
Kummila Sami Johannes
Leinonen Ilona Iida Maria
Mettomäki Tuomas Aleksi
Mäntylä Emmi Iiris
Rehn Krister Herbert
Seemer Karl-Sebastian
Slotte Martin Erik Andre
Vuoti Helge Markku Johannes

Keskeneräinen HTM-tutkinto

Keskeneräisessä HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 4 henkilöä, joista 3 on antanut luvan julkaista nimensä. He ovat:

Lehtinen Jaana Hannele
Ratilainen Anna Kirsten
Valpas Matti Viljami

Keskeneräinen KHT-tutkinto

Keskeneräisessä KHT-tutkinnossa hyväksyttiin 10 henkilöä, joista 9 on antanut luvan julkaista nimensä. He ovat:

Gallen Alexandra Maria
Jukarainen Sanna Marika
Jänkälä Sari Reetta
Raanti Max Juha Mikael
Rekonen Ari Jukka
Rönkkö Päivi Johanna
Tapio Satu Marika
Salojuuri Jyri Heikki
Valtonen Mikko Petteri

JHTT-tutkinto

JHTT-tutkinnossa hyväksyttiin seuraavat 2 henkilöä:

Hyvönen Laura Maari
Vähäpassi Riina Maria


Lähetämme sähköpostitse tiedon tutkinnon hyväksymisestä niille henkilöille, jotka eivät ole antaneet lupaa julkaista nimeään.

Lähetämme päätökset pisteliitteineen tutkintotuloksista kaikille osallistujille lähiaikoina.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.12.2017