Täsmennys tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelon luokkaotsikoiden käyttöä koskevaan PRH:n tulkintaan

Jos ennen 1.10.2012 haetun tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloon sisältyy luokkaotsikko kokonaisuudessaan, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tulkitsee merkin tavara- ja palveluluettelon kattavan kaikki kyseisen luokkaotsikon mukaiseen luokkaan hakemushetkellä sisältyneet tavarat tai palvelut.

1.10.2012 alkaen hakijan tulee selvyyden vuoksi hakemuksessaan nimenomaisesti ilmoittaa, jos hakija luokkaotsikkoa käyttämällä haluaa hakemuksen kattavan kaikki kyseisen luokan Nizzan aakkoselliseen luetteloon hakemushetkellä sisältyvät tavarat tai palvelut. Tämän hakija voi tehdä lisäämällä luokkaotsikon tekstin perään täsmennyksen: ”kaikki muut tavarat, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa” tai ”kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa”.

Aakkosellinen luettelo

Jos hakija ei ole tehnyt näin, PRH katsoo hakemuksen kattavan vain kyseisen luokkaotsikon sisältämien yksittäisten termien sanamerkitysten mukaiset tavarat tai palvelut.

Nizzan luokituksen aakkosellinen luettelo kattaa vain osan kuhunkin luokkaan luokiteltavista tavaroista tai palveluista. Jos suojaa haetaan sellaiselle yksittäiselle tavara- tai palvelunimikkeelle, joka ei selkeästi sisälly mihinkään luokkaotsikkoon, hakijan kannattaa kirjoittaa kyseinen nimike hakemuksen tavara- ja palveluluetteloon luokkaotsikon jatkoksi. Tällöin kyseisen nimikkeen sisältyminen tavara- ja palveluluetteloon on selvää.

Hakemuskäsittelyn nopeuttamiseksi ja mahdollisten esteiden määrän minimoimiseksi, hakijan kannattaa hakea suojaa vain niille tavaroille ja palveluille, joille suojaa todellisuudessa tarvitsee.

Käytännön esimerkkejä

Lisätietoa:

Turkka Vaahtolammi
Lakimies
puh. 09 6939 5586

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.09.2012