Hallitus esittää osuuskuntalakia uudistettavaksi

Tarkoituksena on saattaa osuuskuntien toimintaedellytykset nykyaikaisen yritystoiminnan vaatimusten mukaisiksi. Uudistuksen mallina on vuoden 2006 osakeyhtiölaki.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan aikaisintaan 1.7.2013 sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Keskeisimmät muutosehdotukset:

  • Perustamiskirja korvataan perustamissopimuksella. Useamman perustajan ja jäsenen vaatimuksesta ehdotetaan luovuttavaksi, mm. pienillä osuuskunnilla riittää että perustajana on yksi henkilö.
  • Sääntöjen pakollisia määräyksiä on vain kolme; osuuskunnan toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Uutta on, että osuuksia koskevat säännökset perustuvat nimellisarvottomuudelle. Osuusmaksu eli osuuden nimellisarvo ei ole enää pakollinen, mutta siitä on otettava sääntömääräys, jos sitä halutaan käyttää. Tilikaudesta voitaisiin määrätä joko perustamissopimuksessa tai säännöissä.
  • Osuuskunnissa harvoin käytetyt sijoitusosuudet ja sijoitusosuuspääoma ehdotetaan korvattavaksi mahdollisilla osuuskunnan osakepääomalla ja osakkeilla.

Ehdotuksessa osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta tai osuuskunnan perustaminen raukeaa. Lainmuutoksen myötä kaupparekisteri tulee uudistamaan rekisteri-ilmoittamiseen liittyvää ohjeistusta ajallaan.

Ks. lisää hallituksen esityksestä (HE 185/2012) Oikeusministeriön tiedotteessa http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/Uutisarkisto/Uutiset2012/1347273704839

Lisätiedot:
Kaupparekisterin neuvonta, puh. 029 509 5900

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.02.2013