PRH:n valituslautakunnan toiminta päättyy 1. tammikuuta 2014

Hallitus antoi 17.10.2013 eduskunnalle lakiesityksen (HE 156/2013 vp) Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta.

Esitys käsitellään eduskunnassa talousarvion käsittelyn yhteydessä ja se on tarkoitus tulla voimaan 1. päivänä tammikuuta 2014.

Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen, PRH:n valituslautakunta lakkautetaan 1. tammikuuta 2014 lukien. Vielä vireillä oleva valitukset siirretään asiasta riippuen joko markkinaoikeuteen (valitukset PRH:n päätöksistä teollisoikeudellisissa asioissa) tai Helsingin hallinto-oikeuteen (valitukset muista kuin teollisoikeudellisista asioista).

Hallituksen esitys löytyy eduskunnan nettisivuilta hakusivulta Valtiopäiväasiakirjat/Hallituksen esitykset

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vexhaku.sh?lyh=''?kieli=su

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.10.2013